بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ دی ۲۵ دسامبر

نان روزانه
۲۵دسامبر

با صلیب آزاد شده ایم

بیایید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم

صلیب عیسی موانع رضایت از خود و رضایت از دنیا را بر می دارد یعنی زمانی که ما
دیگر تحت تاثیر آنچه برایمان اتفاق می افتد قرار نمی گیریم. یعنی احساساتمان، مشکلاتمان،
سختی ھا و آنچه در دنیای اطرافمان اتفاق می افتد نمی تواند ما را منحرف سازد.
ممکن است به اخبار گوش دھیم و فکر کنیم که دنیا واقعا در شرایط بدی است. بحران ھا ، ً
فجایع ، جنایات و نزول اخلاقیات. اما باید متوجه این مطلب باشیم که دیگر دنیا بر ما تسلط
ندارد یعنی دنیا بر افکار ما مسلط نیست. ما در دنیا ھستیم اما از دنیا نیستیم. زمانی که ما از
اسارت دنیا آزاد می شویم و دنیا دیگر نمی تواند افکار ما را کنترل کند آن زمان این آزادی
باعث تغییر نگرش ما نسبت به صلیب می گردد و آن زمان چیزی باقی نمی ماند که مانع از
ستایش ما شود. ما فقط زمانی که اوضاع به کام باشد خداوند را سایش نمی کنیم. ما خدا را
ستایش می کنیم زیرا او شایسته ستایش است. روح ھای آزاد ما دیگر اسیر عشق به خود و دنیا
نیست. با مطالعه این که یک فرد چقدر خداوند را ستایش می کند می توانید نکات بسیاری در
مورد او بفھمید.آیا او اسیر انسانیت کھنه است یا وارد آن حیات قیام کرده شده و تبدیل به

انسانی تازه گشته است؟ انسانیت کھنه انسانیتی است که دائما

شکایت می کند. وقتی که می شنویم فردی غر غر شکایت می کند میفهمیم که انسانیت کھنه اوست

که دارد ستایش می کند. کدام یک از آنھا در شما  سخن می گوید. اما انسانیت تازه انسانی است که
قوی تر عمل می کند؟ انسانیت کھنه می گوید نمی توانم بیش از این تحمل کنم اوضاع دارد بد می شود.
ھیچکس با من به درستی رفتار نمی کند. این دنیا چرا اینقدر مشکل آفرین است ؟ اما انسانیت
تازه می گوید: ھللویا خدا را شکر. من آزادم من فرزند خداوندم. آسمان خانه من است و
خداوند مرا دوست دارد. کدام یک از این خصوصیت رفتاری در شما دیده می شود؟
خداوندا تو را شکر می کنم. تو را ستایش می کنم اعلام می کنم که با صلیب آزاد گشته ام
تا خدا را ستایش کنم زیرا او شایسته ستایش است. من باید پیوسته قربانی
ستایش خود را به خداوند تقدیم کنم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »