بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ خرداد ۲۵ می

تفسیر اعداد فصل ۲۷

ج – ۲ – ۲. قوانین ارثیه دختران (۲۷: ۱-۱۱)

۲۷: ۱-۱۱ پنج دختر صَلفحاد از قبیله منسی به نزد موسی آمده و از او درخواست کردند تا در توزیع سرزمین سهمی داشته باشند. این قبیله دارای افراد مذکر نبود و تقسیم کنعان طبق تعداد افراد ذکور در سرشماری صورت می‌گرفت (۲۶: ۵۳). پدرشان مرده بود و او در گناه قورح شراکت نداشت. خداوند پاسخ داد که آنها باید سهم پدرشان را به میراث ببرند. به طور کلی اراده خدا بود که سرزمین ابتدا توسط پسران، بعد دختران، برادران، عموها یا بستگان نزدیک به میراث برده شود. بدین ترتیب همیشه سهم آن خانواده محفوظ می‌ماند (آیات ۱-۱۱).

ج – ۲ – ۳. یوشع جانشین موسی (۲۷: ۱۲-۲۳)

۲۷: ۱۲-۱۴ خدا به موسی قبلا گفته بود که او به زودی می‌میرد و به او فرمان داده بود تا بالای کوه عباریم برود (در واقع رشته‌ای بود از آن کوهستان در سمت شرق دریای مرده). کوه نبو یعنی جایی که موسی مرد قسمتی از این رشته کوه بود (دامنه).

۲۷: ۱۵-۲۳ موسی فروتنانه به فکر جانشینی برای رهبری قوم بود و یوشع پسر نون جانشین او نامیده شد. معمولا در اسرائیل کهانت و بعدها پادشاهی از نسلی به نسل بعدی منتقل می‌شد اما جانشین موسی نه پسرش بلکه خادمش بود (خروج ۲۴: ۱۳).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »