بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ اسفند ۲۳ فوریه

تفسیر خروج فصل ۳

۳ – دعوت موسی (بابهای ۳-۴)

الف – مکاشفه یهوه به موسی (باب ۳)

۳: ۱-۴ موسی به هنگام شبانی گله یترون، درسهای ارزشمندی درباره رهبری قوم خدا آموخت. وقتی او به حوریب (کوه سینا) رفت، خداوند در بوته‌ای مشتعل که سوخته نمی‌شد بر او ظاهر شد. بوته بیانگر جلال خدا است، که در مقابل آن موسی باید با پاهایی برهنه می‌ایستاد. شاید هم سایه‌ای از سکونت خدا در میان قوم خود باشد، بدون اینکه قوم در آتش حضور او بسوزند. و برخی هم حتی آن را در سرنوشت اسرئیل دیده‌اند، در آتش رنج آزمایش می‌شود اما نمی‌سوزد. همه ما باید همچون بوته مشتعل باشیم برای خدا افروخته باشیم اما نسوزیم.

۳: ۵ خداوند به موسی وعده داد که قوم خود را از مصر می‌رهاند و آنها را به سرزمین فراوانی – کنعان – می‌آورد، سرزمینی که هفت امت بی دین که در آیه ۸ ذکر شده‌اند در آن ساکن بودند. در کتاب مقدس اولین بار در اینجاست که به واژه «قدوس» بر می‌خوریم. موسی نعلین خود را درآورد تا نشانی باشد بر اینکه این مکان مقدس است.

۳: ۶ خدا به موسی اطمینان می‌دهد که او خدای پدران او – ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. کل (Cole) اهمیت این مکاشفه را چنین نشان می‌دهد:
موسی خدایی جدید و ناشناخته به قوم خود معرفی نمی‌کند، بلکه مکاشفه‌ای کامل‌تر از آنچه که او قبلاً می‌دانست. حتی سخنان پولس در کوه مریخ در آتن تشابه درستی از این موضوع نیست (اعمال ۱۷: ۲۳). تنها تشابه درست مکاشفه مداوم خدا در قرنهای بعدی توسط خودش است، که با ظهور مسیح به اوج خود می‌رسد. با اینحال مکاشفه موسی در زمان خود، در حالیکه تحققی از وعده‌های پاتریاخها بود، مکاشفه‌ای تازه و تکان دهنده برای اسرائیل بود، همانگونه که بعدها مکاشفه مسیح چنین حالتی برای آنها داشت.

۳: ۷-۱۲ وقتی خدا به موسی گفت که قصد دارد او را نزد فرعون بفرستد، او اعتراض کرد و به بی لیاقی خود تأکید کرد. اما خداوند موسی را از حضور خود مطمئن ساخت و به او وعده داد که خدا را به همراه قوم رهایی یافته خود بر این کوه (کوه سینا) عبادت خواهند کرد. جی. اوسوالد ساندرز (J. Oswald Sanders) چنین گفته است:
ادعای او بر بی لیاقتی تمام این جنبه‌ها را در بر می‌گرفت: عدم توانایی (۳: ۱۱)، نبودن یک پیغام (۳: ۱۳)، عدم اقتدار (۴: ۱)، عدم بلاغت زبان (۴: ۱۰)، عدم سازگاری با چنین موضوع خاص (۴: ۱۳)، عدم موفقیت در گذشته (۵: ۲۳)، و عدم پذیرش در گذشته (۶: ۱۲). دیگر تصور فهرستی از این کامل‌تر و طولانی‌تر هم دشوار است. اما به نظر این فروتنی ظاهری و عدم تمایل او به جای اینکه موجب رضایت خدا شود، بیشتر موجبات خشم او را فراهم کرد. «آنگاه خشم خداوند بر موسی مشتعل شد» (۴: ۱۴). حقیقت امر این است که، بهانه‌هایی که موسی مطرح می‌کرد تا عدم توانایی خود را نشان دهد، همان معیارهایی بود که خدا بر حسب آنها او را انتخاب کرده بود.

۳: ۱۳-۱۴ موسی پیش بینی می‌کرد که وقتی به عنوان سخنگوی خدا نزد قوم برود آنها چه سؤالاتی از او خواهند پرسید، و او می‌خواست که بداند چه پاسخی به آنها دهد. در اینجاست که خدا برای اولین بار به عنوان یهوه، من هستم بزرگ، خود را بر او آشکار می‌کند. یهوه (یا بهتر بگوییم یهْوِهْ) از فعل عبری «بودن»، hāyāh می‌آید. این نام مقدس تحت عنوان چهار حرف مقدس شناخته شده است. واژه فارسی یهوه در واقع از همان واژه عبری YHWH می‌آید، همراه با مصوتی که از الوهیم و ادونای که دیگر نامهای خدا هستند گرفته شده است. هیچکس با اطمینان تلفظ صحیح YHWH را نمی‌داند زیرا حروف قدیمی عبری هیچ مصوتی نداشت. با اینحال احتمالاً تلفظ یهْوِهْ تلفظی صحیح می‌باشد. یهودیان YHWH را بسیار مقدس می‌دانستند و از این رو آن را به زبان نمی‌آوردند. این نام اعلان می‌کند که خدا قائم به ذات، بی نیاز، ابدی، و مطلق است (بر همه چیز حاکمیت دارد). این نام کاملتر یعنی هستم آنکه هستم می‌تواند بدین معنا باشد: من هستم زیرا که هستم یا خواهم بود آنکه خواهم بود.

۳: ۱۵-۲۲ حال که موسی با این مکاشفه بزرگ که خدا حاضر بود به کمک قوم خود بشتابد، روحیه گرفته بود خدا به او گفت به قوم اسرائیل اعلام کند که به زودی همه آنها رهایی خواهند یافت. همچنین او باید فرعون را امتحان می‌کرد و از او اجازه می‌خواست تا به مدت سه روز سفر کنند و برای خداوند قربانی بگذرانند. البته مقصود از این کار فریب نبود بلکه امتحانی کوچک از خواسته فرعون. این کار همچنین باعث می‌شد که مصریان کشته شدن حیوانات را نبینند، زیرا که حیوانات برای آنها مقدس بودند. خدا می‌دانست که فرعون اجازه چنین کاری را نخواهد داد مگر اینکه قدرت الهی او را وادار به این …

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »