بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ اردیبهشت ۲۴ آوریل

تفسیر لاویان فصل ۲۳

۸ – اعیاد خداوند (باب ۲۳)

۸ – الف. سبت (۲۳: ۱-۳)

اکنون تقویم مذهبی اسراییل تبدیل به موضوع قانونگذاری خدا می‌شود. . یهوه به موسی وحی کرد تا به بنی اسراییل بگوید اعیاد خداوند را همچون موسمی مقدس نگاه دارند.
پس از شش روز کار، باید روز هفتم یا سبت روز آرامی از کار تلقی می‌شد.

۸ – ب. فصح (۲۳: ۴-۵)

فصح خداوند در روز چهاردهم از ماه پنجم برگزار می‌شد (نیسان، یا ابیب(. این عید یادبودی بود از نجات اسراییل از بردگی و اسارت مصر. بره فصح نمونه‌ای از مسیح، بره خدا، و فصح ما بود (اول قرنتیان ۵: ۷)، که خونش برای آزادی ما از اسارت و بردگی گناه ریخته شده او نه در خلقت بلکه در کمال زمانها جان خود را داد (غلاطیان ۴: ۴-۶).

۸ – پ. عید نان فطیر (۲۳: ۶-۸)

عید نان فطیر نیر به واقعه فصح ارتباط داشت. این عید به مدت هفت روز به طول می‌انجامید، روز پس از فصح آغاز می‌شد – به عنوان مثال، از پانزدهم ماه نیسان تا بیست و یکم. معمولا نام این دو عید را به جای یکدیگر به کار می‌برند. در طول این زمان یهودیان باید تمام خمیر مایه‌های خود را از خانه‌های خود بیرون می‌ریختند. در کتاب مقدس، خمیر مایه نمادی از شرارت (گناه) است. این عید نمادی از زندگی‌ای است که خمیر مایه شرارت و نفرت از آن کنار گذاشته شده است، زندگی‌ای که فطیر ساده دلی و راستی از ویژگیهای آن است (اول قرنتیان ۶: ۸). میان فصح (نجات ما) و عید نان فطیر (مسئولیت سلوک در تقدس) فاصله‌ای وجود ندارد . . . حتی امروزه یهودیان نان فطیر را در همین عید می‌خورند. این نان ماتزو (Matzo) نامیده شده است. طرز تهیه این نان بدینگونه است که نان را سوراخ، سوراخ می‌کنند، به طوریکه در حین پختن راه راه می‌شود. این نان فطیر به طور واضح بیگناهی مسیح را به ما نشان می‌دهد. دستها و پهلوی او برای ما سوراخ شد و با زخمهایش ما شفا یافتیم.

۸ – ت. عید نوبرها (۲۳: ۹-۱۴)

جنباندن بافه‌های جو در روز دوم از عید نان فطیر انجام می‌شد (روز پس از سبت – به عنوان مثال روز اول هفته). این واقعه به عید نوبرها معروف است. این عید در اغاز برداشت جو، اولین غله سال برگزار می‌شد. بافه‌هایی از جو در مقابل یهوه تکان داده می‌شد. به نشان شکرگزاری برای حصاد. یک قربان سوختنی و یک هدیه آردی نیز تقدیم می‌شد. اولین حصاد را وعده‌ای از حصادی عظیم‌تر می‌دانستند. این واقعه تصویری از مسیح قیام کرده بود. «مسیح . . . نوبر خوابیدگان» (اول قرنتیان ۱۵: ۲۰). قیام او تضمینی برای تمام کسانی است که به او ایمان دارند و همچنین توسط قیام دیگر فساد را نخواهند دید.

۸ – ث. عید هفته‌ها (۲۳: ۱۵-۲۲)

۲۳: ۱۵-۲۲ عید هفته‌ها (عبری Shavout ) یا پنطیکاست (یونانی پنجاهه) پنجاه روز پس از سبت برگزار می‌شد. این عید یک فستیوال شکرگزاری خدا در برداشت محصول بود برای آغاز برداشت گندم. نوبر برداشت گندم در این زمان، به همراه قربانی سوختنی، هدیه آردی تازه، هدیه ریختنی، و ذبیحه سلامتی تقدیم می‌شد. بر طبق سنت یهودی، موسی در این روز از سال شریعت را از خدا دریافت نمود. این عید نمونه‌ای از عطر روح‌القدس در روز پنطیکاست است، روزی که کلیسا تاسیس شد. قربانی جنباندنی شامل دو قرص نان ساخته شده از آرد نوبر. (این تنها هدیه‌ای بود که از خمیر مایه درست شده بود(. این قرصهای نان نمادی از یهودیان و امتها بودند که در مسیح یک انسان جدید شدند (افسسیان ۲: ۱۵).
پس از پنطیکاست وقفه‌ای طولانی در حدود چهار ماه تا عید دیگر وجود داشت. این وقفه زمانی شاید تصویری از کلیسای حاضر باشد. که در آن ما منتظر بازگشت نجات دهنده خود هستیم.

۸ – ج. عید کرناها (۲۳: ۲۳-۲۵)

عید کرنا‌ها در روز اول از ماه هفتم رخ ‌می‌داد. با نواختن کرناها بنی اسراییل برای نیایش بی نظیر. در این هنگام مدت زمانی ده روزه به تفتیش و توبه اختصاص داده می‌شد که به روز کفاره منتهی می‌شد.
این واقعه نمادی از روزی است که اسراییل پیش از توبه ملی باری دیگر گرد هم جمع می‌شوند. این روز، روز اول از سال . . . است، که امروز Rosh Hshanali نامیده شده است (عبری، سرسال). برخی این عید را تصویری از اجتماعی دیگر نیز می‌دانند. به عبارتی اجتماع مقدسین به هنگام واقعه ربوده شدن در هوا برای دیدن خداوند.

۸ – چ. روز کفاره (۲۳: ۲۶: ۳۲)

روز کفاره (عبری، یوم کیپور(، در روز دهم از ماه هفتم واقع شده بود، که جزئیات آن در باب ۱۶ شرح داده شده است. این عید تصویری از توبه همگانی اسراییل است، هنگامی که بقیت وفادار به مسیح ایمان می‌آورند و بخشیده می‌شوند (زکریا ۱۲: ۱۰؛ ۱۳: ۱). تقریبا در هر آیه‌ای که از روز کفاره سخن می‌گوید،…

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »