بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۱ اردیبهشت ۲۱ می

تفسیر اعداد فصل ۲۳

ج – ۱ – ۲. وحی‌های بلعام (۲۲: ۴۱ – ۲۴: ۲۵)

۲۲: ۴۱ – ۲۳: ۱۲ روز بعد بالاق بلعام را به کوهستان بلندی برد (بعل) تا از آنجا چادرهای اسرائیل را ببیند. بعدها از همین کوهستان موسی فقط یک نگاه به سرزمین موعود می‌اندازد و می‌میرد (تثنیه ۳۴: ۱، ۵). این باب و باب بعدی حاوی چهار نطق بلعام در ارتباط با اسرائیل است. سه نطق اول پیش از قربانی کردن هفت گاو و هفت قوچ به عنوان قربانی سوختنی است. اولین نبوت بلعام در مورد ناتوانی او در لعنت کردن قومی بود که خدا لعنت نکرده بود. این نبوت برای اسرائیل زندگی جدا از امتها و نسلی بی شمار را پیش بینی می‌کند. اعتراض بالاق علیه این برکت سودی نداشت. نبی می‌بایست کلام خدا را بیان کند.

۲۳: ۱۳-۱۵ سپس بالاق، بلعام را به نقطه بلندتری برد تا بلعام نبی قوم را با دید کمتری ببیند (آیات ۱۳-۱۴).

۲۳: ۱۶-۲۶ دومین نبوت بالاق را مطمئن ساخت که برکت اولیه خدا قابل تغییر نیست (آیات ۱۸-۲۰). اولین قسمت آیه ۲۱ جایگاه قوم را شرح می‌دهد نه عمل او را. قوم خدا از طریق ایمان عادل شمرده می‌شوند. امروزه ایمانداران با کاملیت پسر محبوب خدا در حضور او می‌ایستند. خداوند با اسرائیل بود و قوم می‌توانستند فریاد بزنند که او در میان آنها به عنوان پادشاه سلطنت می‌کند (آیه ۲۱ ب). او آنها را از مصر رهایی داد و به آنها قدرت بخشید. هیچ سخن شریرانه‌ای در مورد آنها تحقق نخواهد یافت بلکه پیروزیهای قریب‌الوقوع اسرائیل موجب خواهد شد که قومها بگویند، «خدا چه کارهایی برای آنها کرده است»! (آیات ۲۲-۲۴). از آنجا که بلعام حاضر نشد تا قوم را لعنت کند، بالاق به او دستور داد تا آنها را برکت هم ندهد (آیه ۲۳) اما بلعام اعتراض می‌کند و می‌گوید هرآنچه را که خداوند بگوید، انجام خواهم داد.

۲۳: ۲۷: ۳۰ دفعه سوم بالاق سعی کرد تا بلعام را مجبور کند تا قوم را لعنت کند و این دفعه از بالای قلّه فغور.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »