بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ فروردین ۱۹ آوریل

تفسیر لاویان فصل ۱۸

۷ – قوانین مربوط به رفتارهای شخصی (باب ۱۸-۲۲)

۷ – الف. قوانین مربوط به روابط جنسی (باب ۱۸)

۱۸: ۱-۵ باب ۱۸ از انواع گوناگون ازدواجهای نا مشروع که اسراییلیان در مصر با آنها آشنا شده بودند سخن می‌گوید. طبق این آیات بنی اسراییل باید در سرزمین کنعان به طور کامل از این رسوم دست می‌کشیدند.

۱۸: ۶-۱۸ عبارت «کشف عورت» در اینجا به معنای «ارتباط جنسی داشتن» است. آیه ۶ یک اصل کلی را بیان می‌کند. ازدواج با خویشاوند نزدیک منع شده است، چه مادر (آیه ۷)؛ نا مادری (آیه ۸)؛ خواهر یا خواهر ناتنی (آیه ۹)؛ مادر بزرگ (آیه ۱۰)؛ دختر نامادری (آیه ۱۱)؛ عمه (آیات ۱۲، ۱۳)؛ عمو (آیه ۱۴ الف). طب امروزی تایید می‌کند که در ازدواجهای خویشاوندان خونی، کمبودهای ذهنی و یا فیزیکی گاهی اوقات در فرزندان نمایان می‌شود. اما این ممنوعیت تا به ازدواج با خویشاوندان . . . نیز گسترش یافت (آیات ۱۴ ب الی ۱۶). دلیلی که گاهی برای این اصل اخلاقی اریه می‌شود این است که واژه «یک تن» در پیدایش ۲: ۲۴ توصیف کننده یک ارتباط فامیلی است که بسیار نزدیک و همیشگی است که حتی وصلت با خویشان نیز زنای با محارم تلقی می‌شود. مرد نباید با دختر خوانده خود و یا با نامادری خود ازدواج می‌کرد. (آیه ۱۷) یا تا مادامیکه زنش زنده بود با خواهر زنش ازدواج می‌کرد (آیه ۱۸). به مانند حنا و فننه (اول سموئیل ۱: ۱-۸). آیه ۱۶ بعدها در تثنیه ۵: ۲۵ اصلاح شده: اگر مردی بدون اینکه اولادی بیاورد بمیرد، برادر او موظف بود با زن بیوه او ازدواج کند.

۱۸: ۱۹-۲۱ رابطه جنسی با زن در دوران ماهانه منع شده بود. زنا با زن همسایه منع شده بود. همچنین اعمال ناشایستی که با پرستش بت مولک همراه بود، که در آن نوزادان را از آتش می‌گذارندند منع شده بود (دوم پادشاهان ۲۳: ۱۰؛ ارمیا ۳۲: ۳۵). مولک خدای عمونیها بود: تمثال او در دره هینون قرار داشت. فرانسیس شیفر این مراسم را اینگونه توصیف کرده است:
بر طبق روایت سوراخی در پشت این بت برنجی بود، و پس از اینکه آتش در درون آن روشن می‌کردند، والدین به نوبت می‌آمدند و نوزاد نخست زاده خود را در دستان باز مولک قرار می‌دادند. بر طبق این سنت، والدین حق نداشتند ابراز احساسات کنند، و طبلها نواخته می‌شوند تا در حین اینکه نوزاد در دستهای مولک می‌سوخت فریادهای او شنیده نشود.

۱۸: ۲۲-۲۳ همجنس بازی منع شده بود، همچنین ازتباط جنسی با حیوان. خدا با منع همجنس بازی شاید بیماریهای واگیری همچون ایدز را پیش بینی می‌کرد و از این رو در صدد نجات قوم خود بود.

۱۸: ۲۴-۳۰ آیات ۱-۲۳ به قوم می‌گوید که چه کارهایی نباید انجام دهند آیات ۲۴-۳۰ به آنها می‌گوید که چرا نباید این کارها را انجام دهند. بی دلیل نیست که ناپاکی و بت پرستی در یک باب مطرح شده‌اند (همچنین نگاه کنید به باب ۲۰). سیرت اخلاقی انسان ثمره الهیات او و یا تصویری که او از خدا در ذهن دارد است. کنعانیان تصویری گویا از انحطاطی که بت پرستی به ارمغان می‌آورد بودند (آیات ۲۴-۲۷). هنگامی که بنی اسراییل سرزمین موعود را تصاحب کردند، آنها هزاران نفر را به دستور یهوه کشتند. هنگامی که انحطاط اخلاقی کنعانیان را مورد توجه قرار ندهیم، همانگونه که در آیات ۲۴-۳۰ توصیف شده است، می‌توانیم در یابیم که چرا خدا با آنها با خشونت رفتار کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »