بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ دی ۱۸ ژانویه

نان روزانه
۱۸ ژانویه
تفسیر پیدایش فصل ۱۷

۱۷: ۱-۱۴ کلام خدا برای ابرام در آیه ۱ شاید می‌خواهد در لفافه این را بگوید که دیگر کار کردن با توان و قوت انسانی بس است و بگذارد که خدا برای او کار کند. بلافاصله پس از این خدا عهد خود را تازه می‌کند و به او می‌گوید که نام او دیگر ابرام (پدر مکرم) نیست بلکه ابراهیم (پدر امتهای بسیار) است. سپس ختنه به عنوان نشانی برای این عهد مقرر گردید. این عمل جراحی که بر روی پسر انجام می‌شود نشانی فیزیکی بود بر اینکه آن فرد متعلق به قوم زمینی و منتخب خدا است. اگرچه این عمل تا آن زمان در خاورمیانه انجام می‌شد، اما برای ابراهیم و خانواده‌اش این موضوع معنا و مفهوم جدیدی به خود گرفت. هر پسری در خانه ابراهیم ختنه شد، و پس از آن هر پسر هشت روزه‌ای باید ختنه می‌شد، و گرنه باید از قوم رانده می‌شد – یعنی اینکه از جماعت قوم باید بیرون رانده می‌شد (آیات ۹-۱۴). اصطلاح منقطع شدن گاهی در کتاب مقدس به معنای کشتن به کار رفته است، همچون خروج ۳۱: ۱۴، ۱۵. در موارد دیگر، مانند اینجا به معنای محروم شدن از حقوق اجتماعی است.
پولس رسول در این مورد کاملاً نکته بین است و خاطر نشان می‌سازد که ابراهیم پیش از اینکه ختنه شود، عادل شمرده شد (۱۵: ۶). ختنه او «مهری بود بر آن عدالت ایمانی که پیش از ختنه هم آن را داشت» (رومیان ۴: ۱۱). امروزه ایمانداران هیچ نشان فیزیکی در خود ندارند؛ آنها روح‌القدس را به عنوان نشانی از ایمان خود دارند (افسسیان ۴: ۳۰).

علامت ختنه

خدا ختنه را مقرر کرد تا نشانی ظاهری باشد بر عهدی که میان او و قوم او است (پیدایش ۱۷: ۱۰-۱۴). از این رو تمام فرزندان ابراهیم تحت عنوان «اهل ختنه» شناخته شده‌اند (اعمال ۱۰: ۴۵) و امتها «نامختونان» نامیده شده‌اند (افسسیان ۲: ۱۱). همچنین این عمل نشان و مهری است بر عدالتی که ابراهیم توسط فیض بدست آورده بود (رومیان ۴: ۵).
اما پس از آن واژه‌های «ختنه» و «مختون» معانی گوناگونی به خود گرفت. «لبهای نامختون» (خروج ۶: ۱۲) که به معنای عدم مهارت در سخنوری است. «گوشهای نامختون» و «دلهای نامختون» از ناکامی در شنیدن و محبت کردن و اطاعت از خداوند سخن می‌گویند (لاویان ۲۶: ۴۱؛ تثنیه ۱۰: ۱۶؛ ۳۶: ۶؛ ارمیا ۶: ۱۰؛ اعمال ۷: ۵۱). «نامختون گوشت» (حزقیال ۴۴: ۷) به معنای ناپاک است.

در عهد جدید، «اختنان مسیح» (کولسیان ۲: ۱۱) به معنای مرگ او بر روی صلیب است. ایمانداران با یک شدن در مسیح ختنه می‌شوند؛ پولس آن را «ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی» می‌نامد (کولسیان ۲: ۱۱). این ختنه از مرگ نسبت به طبیعت جسمانی سخن می‌گوید. این مسأله وضعیت هر ایماندار را توصیف می‌کند، اما باید آن را در جنبه عملی اعمال گناه آلود جسم دنبال کرد (کولسیان ۳: ۵). رسول خدا ایمانداران را ختنه حقیقی توصیف می‌کند (فیلیپیان ۳: ۳)، و این موضوع در تضاد کامل با یک حزب شریعت گرای یهودی به نام «اهل ختنه» است (غلاطیان ۲: ۱۲).
علاوه بر نمادین بودن این موضوع، برخی از فرایض شریعت به خاطر نجات قوم خدا از امراض امتها بوده است. بسیاری از پزشکان امروزه بر این باورند که ختنه باعث جلوگیری از برخی اشکال سرطان چه در مردان و چه در همسران آنها می‌شود.

۱۷: ۱۵-۱۷ خدا گفت که سارای دیگر سارای نباشد، بلکه نامش ساره (شاهزاده) باشد و به ابراهیم وعده داد که زن نود ساله او پسری برایش خواهد زایید. پاتریاخ خندید، اما خنده او از روی شادی بود و نه بی ایمانی. ایمان او متزلزل نشد (رومیان ۴: ۱۸-۲۱).

۱۷: ۱۸-۲۷ هنگامی که ابراهیم از خدا خواست که اسماعیل نزد خدا زیست کند، خدا به او گفت که آن عهد توسط پسرش اسحاق تحقق خواهد یافت. با اینحال، اسماعیل برکت خواهد یافت و بارور خواهد شد، و امتی عظیم خواهد شد. اسحاق نمادی از مسیح بود، که توسط او عهد خدا به تحقق نهایی خود می‌رسید.
به اطاعت محض ابراهیم توجه نمایید: همان روز ابراهیم و پسرش اسماعیل ختنه شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »