بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ اسفند ۱۹ مارچ

تفسیر خروج  فصل  ۲۷

۷- الف-۷. مذبح برنجی برای قربانی سوختنی (۲۷: ۱-۸)

مذبح قربانی سوختنی که به ذبح برنجی نیز معروف است، از چوب اقاقیا و با پوشش برنج ساخته شده بود. طول آن دو و نیم متر و ارتفاع آن یک و نیم متر بود. از هر چهار گوشه آن شاخی بیرون آمده بود. این مذبح توسط دو عصا در گوشه‌های پایینی حمل می‌شد.

۸ – الف-۸. صحن مسکن، ستونها و پرده‌ها (۲۷: ۹-۱۹)

در اطراف خیمه محیط وسیعی قرار گرفته بود که مسکن نام داشت. مسکن توسط کتان نازک تابیده که از ستونهای برنجی آویزان بود احاطه شده بود. طول پرده‌های سمت جنوب پنجاه متر، طول دیوار پردهای سمت شرقی هم بیست و پنج متر و پرده‌های هر طرف در ورودی هفت و نیم متر بود. پس حیات پنجاه متر طول و بیست و پنج متر عرض و دو و نیم متر بلندی داشت. و همچون پرده‌های خیمه پرده‌ای تزئین شده داشت. تمام اسباب صحن باید از جنس برنج می‌بود.

۹- الف-۹. روغن مصفی (۲۷: ۲۰-۲۱)

روغن چراغدانها باید از روغن زیتون مصفی و کوبیده شده بود، که در واقع نمادی است از روح‌القدس. این چراغ باید دایما روشن بود – به عبارتی از شب تا صبح. عبارت «خیمه اجتماع» در اینجا برای اشاره به مکان سکونت خدا به کار رفته است، اما در باب ۳۳: ۷ اشاره‌ای است به آن خیمه‌ای که موسی بنا کرده بود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »