بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ بهمن ۱۶ فوریه

تفسیر پیدایش فصل ۴۶

ت-۸. اتحاد یوسف با خانواده‌اش (باب ۴۶)

۴۶: ۱-۷ اسرائیل در راه مصر کاروان را در محل تاریخی بئرشبع متوقف ساخت و خدای پدرش اسحاق را پرستش کرد. این محلی بود که خدا بر ابراهیم ظاهر شد و درباره قربانی اسحاق به او گفت (۲۱: ۳۱-۲۲: ۲). همچنین محلی بود که خداوند بر اسحاق ظاهر شد (۲۶: ۲۳-۲۴). اکنون بر یعقوب ظاهر می‌شود تا او را تشویق کند. این آخرین بار از هفت باری است که خدا بر او ظاهر شد. وعده دوم در آیه چهار به نظر می‌رسد که به یعقوب گفته می‌شود به کنعان باز خواهد گشت. در حقیقت، با اطمینان باید گفت که او در مصر درگذشت. اما این وعده به دو شکل تحقق یافت. جسد او برای تدفین به کنعان برده شود، و به یک معنا هنگامی که فرزندانش در زمان یوشع به کنعان بازگشتند او نیز بازگشت. عبارت «یوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت » از مرگ آرام و راحت او سخن می‌گوید. اتکینسون (Atkinson) این اصطلاح را به خوبی شرح داده است:
… یوسف به هنگام مرگ پدرش چشمان پدرش را خواهد بست. به هنگام مرگش یوسف با او خواهد بود. به این وعده شخصی‌ای که او به یعقوب داد توجه نمایید، وعده‌ای که پس از سالها غم و اندوه برای یوسف وی را تسلی می‌بخشید. خدا به نیازهای شخصی خادمین خود توجه می‌کند (اول پطرس ۵: ۷).
و بدینسان یعقوب با تمام فرزندان و مواشی و اموال خود به مصر رسید.

۴۶: ۸-۲۷ در آیات ۸-۲۷ درباره یعقوب و پسرانش می‌خوانیم. شصت و شش نفر (آیه ۲۶) با یعقوب به مصر آمدند. همواره برای تطبیق این آیه با هفتاد نفر ذکر شده در آیه ۲۷ و خروج ۱: ۵ و هفتاد و پنج نفر در اعمال ۷: ۱۴ مشکل وجود داشته است. بهترین توضیح آن می‌تواند این باشد که این تعداد از فرزندان آغاز می‌شود و حلقه خویشان نزدیک را هم در بر می‌گیرد.

۴۶: ۲۸-۳۴ ملاقات حماسی میان اسرائیل و یوسف در جوشن رخ داد، حاصلخیزترین منطقه مصر، که در نزدیکی دلتای نیل قرار دارد. یعقوب و پسرانش ترجیح دادند در آنجا بمانند چرا که بهترین چمنزارها برای دامهای آنان همانجا بود. توافق شد که به فرعون بگویند که آنها شبان هستند. از آنجایی که مصریان شبانان را تحقیر می‌کردند، فرعون به آنها اجازه داد در زمین جوشن ساکن شوند، به دور از قصر پادشاه. آنها در جوشن از روابط اجتماعی با مصریان دور می‌ماندند، زیرا پیش از هر چیز به خاطر ملیت آنها (۴۳: ۳۲) و دوم به خاطر پیشه‌شان. خدا آنها را در آن منطقه حاصلخیز رها کرد تا اینکه تبدیل به امتی قوی شوند، تا بتوانند به زمینی که به پدرانشان وعده داده بودند پیش روند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »