بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ اسفند ۱۸ مارچ

تفسیر خروج فصل ۲۶

۶- الف-۶. خیمه (باب ۲۶)

۲۶: ۱-۶ باب ۲۶ خود خیمه را توصیف می‌کند. طول آن تقریباً چهل و پنج فوت بود، و ارتفاع آن پنجاه (فرض بر اینکه هر ذراع ۱۸ اینچ باشد). دو طرف و انتهای آن را تخته‌های عمودی احاطه کرده بودند، که هر یک در زمین فرو رفته بودند و به یکدیگر چسبیده بودند. سوی دیگر آن ستونها قرار داشتند.
اولین پوشش که در اینجا مسکن نامیده شده است از کتان نازک تابیده، همراه با نقش کروبین بر روی آن که با رنگهای آبی، ارغوانی و قرمز تزئین شده بودند، ساخته شده بود. مسکن از دو دسته پرده پنج تایی که به یکدیگر متصل شده بودند تشکیل شده بود. این دو دسته توسط دکمه‌های طلایی که ظاهراً به پنجاه جا دکمه آبی چسبانیده شده بود متصل می‌شدند. این پوشش چهل و چهار در شصت پا مساحت داشت و سقف را شکل می‌داد.

۲۶: ۷-۱۳ دومین پوشش که خیمه نامیده شده است از پوست بز ساخته شده بود. یک قطعه تشکیل شده از پنج پرده توسط چفتهای برنجی به یک قطعه شش پرده‌ای متصل شده بودند و این دو قطعه توسط پنجاه دکمه به هم متصل شده بودند. این پوشش چهل و پنج در شصت و شش پا مساحت داشت ، که از چهار دیوار کناری آویزان شده بودند. و در انتها یک قسمت تا شده بود.

۲۶: ۱۴ پوشش سوم از پوست قوچ ساخته شد، و پوشش چهارم از پوست خز (که خوک آبی، خوک دریایی، و یا پوست دلفین نیز ترجمه شده است). در مورد این پوششها اندازه‌ای داده نشده است؛ این پوششها احتمالاً همان اندازه‌های پوششهای پوست بز را دارند.

۲۶: ۱۵-۳۰ تخته‌های قایمه که سه طرف خیمه را شکل می‌دادند در آیات ۱۵ الی ۲۵ توصیف شده‌اند. هر تخته پانزده دو و یک پا بود. این تخته‌ها از چوب اقاقیا ساخته شدن بودند و پوششی از طلا داشتند و در پایین دارای دو زبانه بودند که به درون حفره‌ها فرو می‌رفتند. در هر سو بیست تخته قرار داشت و در ضلع پشتی شش تخته. دو تخته مخصوص برای گوشه‌های پشتی ساخته شده بودند. تخته‌ها توسط پشت بند‌های چوبی که با طلا پوشیده شده بودند در مکان خود ثابت می‌شدند، که در واقع از حلقه‌های طلایی روی تخته‌های عبور داده می‌شدند. پشت بند وسطی در سرتاسر تخته‌ها ادامه داشت. دو پشت بند کوتاه‌تر با اندازه‌های گوناگون نیز باید به یکدیگر بسته می‌شدند تا یک پشت بند در بالا را شکل دهند و دو پشت بند دیگر هم به یکدیگر بسته می‌شدند تا یک پشت بند در پایین شکل دهند. برخی گمان می‌کنند که تخته‌ها زهوارهای داربستی بوده‌اند.

۲۶: ۳۱-۳۷ خیمه خود به دو اتاق تقسیم شده بود – اولی مسکن بود، که اندازه‌اش سی در پانزده پا بود، و سپس قدس اقداس پانزده در پانزده پا بود. این دو اتاق توسط حجابی که از کتان نازک تابیده ساخته شده بود از هم جدا می‌شدند که نقش کروبین هم بر آنها بود. حجاب از چهار ستون آویزان شده بود. تابوت و تخت رحمت باید در قدس اقداس قرار داده می‌شدند، در حالیکه میز نان تقدّمه و چراغدانهای طلا در مسکن قرار داده می‌شدند. مذبح بخور (باب ۳۰) تنها اسباب دیگری بود که در مسکن قرار می‌گرفت؛ درست در مقابل حجاب. چراغدان در به سمت جنوب مسکن قرار داشت و میز نان تقدّمه به سمت شمال. در خیمه درواقع یک از پارچه بود، از جنس حجاب، اما از پنج ستون چوبی که با طلا پوشیده شده بودند آویزان بود، و بر پایه‌های برنجی قرار داشت

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »