بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۵ اردیبهشت ۱۵ می

تفسیر اعداد فصل ۱۷

۱۷: ۱-۹ به منظور تاکید بر سپردن مقام کهانت به خاندان هارون، خدا دستور داد تا شبانگاه برای هر قبیله یک عصا در خیمه قرار داده شود. بر عصای قوم لاوی نام هارون نوشته شده بود. حق کهانت به خاندانی متعلق بود که عصایش شکوفه بیاورد. صبحگاه، وقتی عصاها را امتحان کردند این عصای هارون بود شکفته بود، و شکوفه آورده و گل داده، و بادام رسانیده بود. عصای هارون تصویری است از مسیح قیام کرده به عنوان کاهن برگزیده خدا. همانطور که درخت بادام اولین درختی است که شکوفه می‌زند مسیح نیز نوبر قیامت است (اول قرنتیان ۱۵: ۲۰، ۲۳). چراغدان طلایی در قدس شبیه شکوفه بادام با گل و گلبرگهایش ساخته شده بود (خروج ۲۵: ۳۳-۳۴). مراقبت از آن وظیفه کاهن بود. عصای هارون از نظر طرح میوه مشابه با چراغدان بود و در نتیجه حاکی از آن بود که خاندان هارون برگزیدگان الهی جهت خدمت کهانت هستند.

۱۷: ۱۰-۱۳ از این به بعد، عصای هارون در تابوت عهد به نشانه اخطاری برای این مردم سرکش قرار داشت. بعد از این مردم قوم پر از وحشت شده و از رفتن به نزدیکی خیمه می‌ترسیدند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »