بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ دی ۱۴ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۳

۱۳: ۱-۴ بازگشت ابرام از مصر به بیت ایل در واقع مشارکت با خدا بود. «بازگشت به بیت ایل» نیاز تمام کسانی است که از خداوند دور شده‌اند.

الف-۳. تجربه لوط و ابیملک(۱۳: ۵ – ۱۴: ۲۴)

۱۳: ۵-۱۳ شبانان مواشی لوط و ابرام بر سر چمنزارها برای چرانیدن گله‌های خود نزاع کردند. ابرام در کمال ادب، مهربانی و از خود گذشتگی گذاشت که لوط زمین خود را انتخاب کند. او در کمال فروتنی، دیگران را بهتر از خود دانست (فیلیپیان ۲: ۳). لوط چمنزارهای سرسبز دره اردن انتخاب کرد، که همجوار شهرهای فاسد سدوم و عموره بود. گرچه لوط یک ایماندار حقیقی بود (دوم پطرس ۲: ۷، ۸) اما با دنیا همجوار شد. همانگونه که می‌گویند، «او سبزه‌ها را بر گوسفندان خود می‌خواست، اما ابرام فیض را برای فرزندان خود خواست» (آیات ۱۵، ۱۶).
این حقیقت که مردمان سدوم بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند باعث نشد لوط انتخاب خود را محدود کند. به مراحل فرو رفتن در بیابان توجه نمایید: او (خادمانش) نزاع کرد (آیه ۷)؛ او چشمان خود را برافراشت (آیه ۱۰)؛ او اختیار کرد (آیه ۱۱)؛ او خیمه خود را نقل کرد (آیه ۱۲)؛ او دورتر از جایی که کاهن خدا بود ساکن شد (۱۴: ۱۲)؛ او در دروازه نشسته بود، مکان قدرت سیاسی (۱۹: ۱). او یک مقام رسمی محلی در سدوم شده بود.

۱۳: ۱۴-۱۸ ابرام از انتخاب زمین سرسبز صرف نظر کرد، اما خدا تمام سرزمین کنعان را به او و نسل او تا به ابد بخشید. علاوه بر این خدا به او اولاد بسیاری را وعده داد. پس از اینکه ابرام در حبرون ساکن شد. … سومین مذبح خود را برای خداوند بنا نمود – همیشه مذبحی برای خدا بنا نمود، اما هیچگاه خانه‌ای برای خود بنا ننمود!
توجه نمایید که خدا به ابرام گفت میان زمین قدم بزند و اموال خود را بنگرد. از این رو ما باید با ایمان وعده‌های خدا را برای خود بدانیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »