بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ بهمن ۱۳ فوریه

تفسیر پیدایش فصل ۴۳

۴۳: ۱-۱۵ سرانجام یعقوب به خاطر شدت قحطی موجب شد کاری بکند. برادران نمی‌توانستند بدون بنیامین بازگردند – و این شرطی بود که یوسفِ فرماندار برای آنها مقرر کرده بود. از این رو یهودا پذیرفت که به عنوان ضامن بنیامین خدمت کند، و یعقوب این پیشنهاد را پذیرفت. یهودا حداقل در این مورد، نواده خود، عیسی مسیح را در ذهن ما تداعی می‌کند، کسی که بر روی صلیب جلجتا ضامن ما شد. یعقوب هدیه‌ای از بلسان و عسل و کتیرا و لادن و پسته و بادام – خشکسالی به این محصولات آسیبی نرسانیده بود. او همچنین اصرار کرد که دو برابر پول را به فرماندار بدهند شاید سهوی صورت گرفته باشد.

۴۳: ۱۶-۲۵ هنگامی که یوسف دگر بار برادران خود را دید بسیار به وجد آمد، اما باز هم هویت خود را فاش نساخت. او به خادمان خود دستور داد ضیافتی بر پا کنند. هنگامی که برادرانش به خانه یوسف آمدند، آنها گمان کردند که به این خاطر آنجا هستند که در کیسه‌های خود پول یافته‌اند. آنها موضوع را به مباشر شرح دادند، و او در مقابل آنها را مطمئن ساخت که نیازی به نگرانی نیست. یادداشتهای او حاکی از آن بود که آنها کاملاً پول را پرداخت کرده‌اند. شمعون از زندان آزاد شد و در این ضیافت به آنها ملحق شد. آنها هدایای پدر خود را آماده کردند تا به هنگام رسیدن یوسف در ظهر به او بدهند.
اگر از خود بپرسیم که آیا در حقیقت در راه برگشت به کنعان به وجود پولی که برگردانیده شده بود پی بردند (۴۲: ۲۷؛ ۴۳: ۲۱) یا هنگامی که به حضور یعقوب رسیدند (۴۲: ۳۵)، پاسخ یکی است. این موضوع در دو مرحله رخ داد. یک برادر پول خود را در راه یافت، و دیگران به هنگام رسیدن به خانه. و کاملاً قابل فهم است که به هنگام بازگو کردن وقایع به مباشر یوسف (۴۳: ۲۱)، یک روایت کاملاً خلاصه و فشرده ارایه شود (نوشته‌های روزانه انجمن کتب مقدسه).

۴۳: ۲۶-۳۴ هنگامی که یوسف رسید، برادرانش در مقابل او تعظیم کردند و خواب او باری دیگر تحقق یافت (۳۷: ۷). هنگامی که درباره خانواده از آنها پرسید و بنیامین را دید احساسات بر او غلبه کرد. به هنگام ضیافت او جدا غذا خورد؛ و یازده برادر دیگر جدا؛ و همچنین مصریان جدا با هم غذا خوردند. نشاندن برادران بر طبق ترتیب سنی آنها تعجب آنها را برانگیخت. چگونه در مصر ترتیب سنی آنها را می‌دانستند؟ به بنیامین برادر تنی یوسف لطف خاصی نشان داده شد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »