بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ دی ۱۲ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۱

ح – برج بابل (باب ۱۱)

۱۱: ۱-۴ در باب ۱۰ که از نظر زمانی باید بعد از باب ۱۱ باشد، انسانها بر اساس زبانها تقسیم شدند (آیات ۵، ۲۰، ۳۱). اکنون در این باب علت این پراکندگی را می‌بینیم. انسان به جای اینکه بر طبق خواسته خدا بر روی زمین پراکنده شود، در شنعار شهر و برجی بنا نمود (بابل). و گفتند: «بیایید شهرى براى خود بنا نهیم، و برجى را که سرش به آسمان برسد، تا نامى براى خویشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم.» پس کار آنها به خاطر غرور (آوازه‌ای برای خود کسب کنند) و لجبازی (اجتناب از پراکندگی). همچنین برای ما این برج تصویری است از تلاش دائمی انسان برای رسیدن به آسمان توسط اعمال ما و نه نجاتی که ارمغان فیض خدا است.

۱۱: ۵-۹ خداوند این مردم را داوری نمود و زبانهای آنها را مشوش ساخت. این ابتدای زبانهای بسیاری است که امروزه در دنیا وجود دارد. پنطیکاست (اعمال ۲: ۱-۱۱) درست منطقه مخالف بابل بود، چرا که در پنطیکاست هر شخص کارهای عجیب خدا را به زبان خود شنید. بابل به معنای تشویش است، و این پیامد اجتناب ناپذیر اتحادی است که باعث دوری از خدا می‌شود و یا موافق با خدا نیست.

۱۱: ۱۰-۲۵ این آیات نسل سام و ابرام را دنبال می‌کنند. از این رو ثبت تاریخی خط سیر نسلهای بشر به یک نسل (سامیها) و یک انسان (ابرام) محدود می‌شود، کسی که سر قوم عبرانی شد. بقیه عهد عتیق به طرز وسیعی تاریخ این امت را شامل می‌شود.

۱۱: ۲۶-۳۲ ابرام مرد قوی ایمان و یکی از مهم‌ترین شخصیتهای تاریخ بود. سه مذهب جهانی – یهودیت، مسیحیت و اسلام – او را تکریم می‌کنند. نام او در شانزده کتاب عهد عتیق و یازده کتاب عهد جدید ذکر شده است. نام او به معنای «پدر مکرم» است و ابراهیم به معنای «پدر فرزندان بسیار» است.
در این عبارت یک مشکل ریاضی وجود دارد. درک کیندلر این مشکل را چنین تشریح می‌کند:

سن تارح مشکل ساز است، زیرا او پسر بزرگ خود را در ۱۳۵ سالگی به دنیا آورد (۲۶)، در حالیکه ابرام تنها ۷۵ سال سن داشت (۱۲: ۴، به همراه اعمال ۷: ۴). یکی از راه حلها این است که فرض کنیم ابرام کوچک‌ترین پسر بوده است. و شصت سال پس از پسر بزرگ خانواده به دنیا آمده است و به خاطر شهرتش نامش در ابتدا نوشته شده است (۱۱: ۲۶-۲۷) (همانگونه که افرایم پیش از منسی به دنیا آمد). راه حل دیگر این است که به متن سامری نگاه بیندازیم که به ما می‌گوید سن تارح ۱۴۵ سال بوده است. این به نظر معقول‌تر می‌آید، البته با این احتساب که خود ابرام در ۱۷: ۱۷ سن خود را می‌گوید و تارح او را در ۱۳۰ سالگی به دنیا آورده باشد.
اور کلدان (آیه ۳۱) در بین‌النهرین، مرکز بت پرستان بوده است. تارح و خانواده‌اش به سمت شمال شرق یعنی به سمت حران و مسیر کنعان مهاجرت کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »