بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ دی ۱۲ ژانویه

تفسیر دوم تواریخ فصل ۹

۹: ۱-۹ چون ملکه سبا آوازه سلیمان را شنید، با کاروان بزرگی همراه با هدایای فراوان به دیدار سلیمان آمد و بعد از مشاهده شکوه سلطنت او و پی بردن به حکمت او طی طرح سوالات دشوار، مجذوب سلیمان گردید و اعتراف کرد که آنچه که دیده است، دو برابر آنچه هست که قبلا در مورد سلیمان شنیده بود. او به این نتیجه رسید که موفقیت سلیمان موکول به الطاف خدای اوست.

۹: ۱۰-۱۲ آیات ۱۰ و ۱۱ بیان کننده منابعی است که بخشی از ثروت سلیمان از آنجا می‌آمده است و هم چنین نشان دهنده مرغوبیت مصالحی است که نظیر آنها قبلا در یهودا دیده نشده بود. وقتی که ملکه سبا یهودا را ترک کرد سلیمان هدایائی بسی بیشتر از آنچه که برای سلیمان آورده بود، به او داد.

۹: ۱۳-۲۸ سلیمان هر ساله ششصد و شصت و شش وزنه طلا درآمد داشت و مقداری از آن طلاها را صرف ساختن سپرها و همچنین پوشش تخت عاجش و جامها و کارد و چنگال می‌نمود. عظمت و ثروت او نسبت به جمیع پادشاهان زمین زیادتر بود.
کشتیهای تجاری سلیمان تا به ترشیش که احتمالا در اسپانیا قرار داشت، سفر می‌کردند. او دارای اسبهای بسیار و قلمرو وسیع، نقره و چوب سرو آزاد بود. هرچند که بر جمیع پادشاهان از نهر فرات تا فلسطین سروری می‌کرد، ولی این پادشاهان بخشی از سرزمین اسرائیل نبودند، بلکه ایالتهای خراجگزار او بودند که به سلیمان مالیات می‌دادند.

ه) وفات سلیمان (۹: ۲۳-۳۱)

سلیمان پس از چهل سال سلطنت وفات یافت و پسرش رحبعام به جای او نشست. کتب یاد شده در آیه ۲۹ (کتاب ناتان نبی و اخیای شیلونی) در زمره کتب کانُنی نبوده‌اند، بلکه احتمالا به عنوان منابع کسب اطلاعات مورد استفاده مورخ قرار گرفته‌اند، ولی هیچ یک از این کتب امروز وجود ندارند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »