بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ اردیبهشت ۱۲ می

تفسیر اعداد فصل ۱۴

۱۴: ۱-۱۰ تمام جماعت علیه موسی و هارون تلخ شده و شکایت می‌کردند. خداوند را متهم می‌کردند که آنها را از مصر رهایی داده تا آنها را در سرزمین موعود بکشد. پیشنهاد آنها انتخاب رهبری جدید بود تا آنها را به مصر برگرداند (آیات ۱-۳). وقتی یوشع و کالیب می‌خواستند به مردم این اطمینان را بدهند که خدا آنها را پیروز خواهد ساخت ، اسرائیلییان می‌خواستند آنها را سنگسار کنند (آیات ۶-۱۰).
آیات ۳ و ۴ بوضوح حماقت بی ایمانی را ثابت می‌کند! بازگشت به سرزمینی که توسط خدایشان نابود شده بود و هنوز برای نخست زاده گانش عزادار بود! بازگشت به سرزمینی که در شب خروج آن را به غارت برده بودند. بازگشت از راه دریای سرخ که ارتش مصر در حال تعقیب آنها در آن غرق شدند!

فرعون چه استقبالی از آنها می‌کرد؟ اما با این وجود از نظر آنها بازگشت به مصر بی خطرتر به نظر می‌رسید تا ایمان به خدا که قادر بود آنها را به پیروزی در کنعان هدایت کند. یهوه مصر را مبتلا ساخته بود؛ دریا را شکافته؛ آنها را با نان آسمانی تغذیه کرده و آنها در بیابان هدایت نمود اما با این هنوز نمی‌توانستند باور کنند که او قدرت دارد برتعدادی غول غلبه کند! اعمال آنها بوضوح افکار آنها را نسبت به خدا آشکار می‌ساخت. آنها به قدرت او شک کردند آیا واقعا خداوند حریفی برای غولها می‌تواند باشد؟ آنها نتوانستند آنچه را که سال گذشته بوضوح بر آنها آشکار شد، یعنی طبیعت و راه‌های یهوه را درک کنند. به همین صورتی که در اینجا به صورت دردناکی تصویر شده است، داشتن تفکری ضعیف نسبت به خدا می‌تواند زندگی یک شخص یا یک قوم را تباه سازد.

۱۴: ۱۱-۱۹ خداوند تهدید می‌کند که یهودیان را ترک می‌کند و قومی جدید از نسل موسی بوجود می‌آورد (آیات ۱۱-۱۲). اما موسی به خدا یادآوری می‌کند که آنگاه امتها خواهند گفت که خداوند نتوانست قوم خود را به سرزمین موعود برساند.
بدین صورت برای قوم شفاعت می‌کند (آیات ۱۳-۱۹). آبروی خدا در خطر بود و موسی با قدرت این ادعای خود را به بحث می‌گذارد. در خروج ۳۴: ۶-۷ خداوند خود را بر موسی آشکار می‌کند. در آیه ۱۸ موسی کلمه به کلمه توصف خدا را از خودش تکرار می‌کند و آن را مبنای دعای خود قرار می‌دهد. چقدر الهیات موسی با الهیات قوم متفاوت است! الهیات او بر اساس مکاشفه الهی و الهیات آنها بر اساس تصورات انسانی است.

۱۴: ۲۰-۳۵ گرچه خدا پاسخ می‌دهد که او قوم را نابود نخواهد کرد اما حکم می‌کند که از بین تمام مردان بالای بیست سال که از مصر بیرون آمده و می‌توانند به جنگ بروند (اعداد ۲۶: ۶۴-۶۵؛ تثنیه ۲: ۱۴)، فقط یوشع و کالیب به سرزمین موعود وارد خواهند شد. قوم به مدت چهل سال در بیابان سرگردان خواهند بود تا نسل بی ایمان نابود شود.
پسران باید متحمل فشار بار خیانت پدران خود شوند (آیه ۳۳). اما بعد از چهل سال آنها اجازه دارند که به سرزمین موعود وارد شوند. این دوران چهل سال تعیین شد چون جاسوسان در سفر خود چهل روز را در آن سرزمین گذراندند (آیه ۳۴). چهل سال در اینجا عدد کامل شده است چون در واقع این مدت سی و هشت سال بود. از زمانی که اسرائیل از مصر خارج شده و به کنعان رسید چهل سال به طول کشید. قوم نیکویی که خدا خواسته بود به آنها بدهد را نپذیرفتند و در عوض باید از شرارتی که خود آن را انتخاب کردند رنج می‌کشیدند. اما این حقیقت که آنها از سرزمین حذف گردیدند به این معنا نیست که تا ابد گمشده‌اند گرچه به دلیل نااطاعتی متحمل مجازات حکومت او شدند اما بسیاری از آنها با ایمان به عیسی مسیح نجات یافتند.

در رابطه با مسیری که اسرائیل در حین سرگردانی در بیابان طی نمود ابهامات فراوانی وجود دارد. در مورد مدت توقف در هر نقطه نیز تردید وجود دارد. برای مثال بعضی بر این باورند که بیش از سی و هفت سال در قادش و یک سال در سفر به جنوب به سواحل دریای سرخ سپری شد که در حال حاضر خلیج عقبه نام دارد. نام بسیاری از مکانها در مسیر بین سینا و دشتهای موآب دیگر امروزه قابل تشخیص نیستند.
جلال خداوند در آیه ۲۱ مربوط است به جلال او به عنوان داوری عادل که قوم نامطیع اسرائیل را مجازات می‌کند. اسرائیلیان ده بار خدا را بدین ترتیب آزمایش کردند (آیه ۲۲): درکنار دریای سرخ (خروج ۱۴: ۱۱-۱۲)، در مره (خروج ۱۵: ۲۳-۲۴)، در صحرای سینا (خروج ۱۶: ۱-۲)، دو شورش در ارتباط با منَّ (خروج ۱۶: ۲۰، ۲۷)، در رفیدیم (خروج ۱۷: ۱-۳)، در حوریب (خروج ۳۲: ۷-۸)، در طبره (اعداد ۱۱: ۱)، در قبروت هتاوه (اعداد ۱۱: ۴) و در قادش (شکایت به دنبال گزارش جاسوسان اعداد ۱۴).
از بین ۶۰۳۵۵۰ مردی که مصر خارج شدند فقط یوشع و کالیب به سرزمین وارد شدن…

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »