بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ دی ۱۱ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱۰

چ-۷ – نسب نامه امتها (باب ۱۰)

۱۰: ۱-۳۲ سام، حام، یافث پدر امتها شدند.

سام: سامی‌ها – یهودیان، عربها، بابلی‌ها، آشوریها، ارامی‌ها، فینقی‌ها.
حام: حامی‌ها – اتیوپی‌ها، مصریها، کنعانیها، فلسطینی‌ها، احتمالاً افریقایی‌ها و شرقی‌ها، گرچه بسیاری از صاحبنظران شرقی‌ها را از نسل یافث می‌دانند.
یافث: یافثی‌ها – مادها، یونانی‌ها، قبرسی‌ها، و غیره. احتمالاً نژاد هند و اروپایی، اروپایی‌ها و آسیای شمالی از نسل یافث هستند. بسیاری از صاحبنظران شرقی‌ها را هم از همین نژاد می‌دانند.
ترتیب در این باب چنین است، پسران یافث (آیات ۲-۵)، پسران حام (آیات ۶: ۲۰)، و پسران سام (آیات ۲۱-۳۱). در ادامه عهد عتیق روح خدا بر سام و نسل او متمرکز است. زبانهای گوناگون در آیه ۵ احتمالاً به واقعه آینده یعنی برج بابل اشاره می‌کند (۱۱: ۱-۹).
توجه کنید که در این باب سه بار به پراکندگی انسانها اشاره کرده است. آیه ۵ شرح می‌دهد که چگونه نسل یافث در سرزمینهای گوناگون پراکنده شدند. آیه ۲۵ به ما می‌گوید که پراکندگی مردم زمین (در بابل) در روزگار فالج رخ داد. آیه ۳۲ همچون مقدمه‌ای است بر واقعه برج بابل در باب ۱۱، هنگامی که خاندان پسران نوح به امتهای گوناگون با زبانهای مختلف تقسیم شدند.

نمرود (آیات ۸-۱۰) به معنای عصیانگر است. او در ابتدا به عنوان اولین «جبار در جهان» پس از طوفان نوح شناخته شد (آیه ۸) و به عنوان اولین نفری که اقدام به برقراری یک مملکت کرد (آیه ۱۰). او به خاطر همین روحیه عصیانگری بر علیه خدا، بابل را ساخت، و همچنین نینوا و آشور (نگاه کنید به آیه ۱۱)، یکی دیگر از دشمنان دیرینه قوم خدا.
همانگونه که گفتیم، آیه ۲۱ سام را به عنوان برادر بزرگتر نام می‌برد.
نمی توان با قطعیت مکانی را که این اقوام در آنجا سکنی گزیدند، مشخص نمود، اما فهرست ذیل می‌تواند ما را در بررسی مان کمک کند.

ترشیش (آیه ۴) – اسپانیا
کتیم (آیه ۴) – قبرس
کوش (آیه ۶) – اتیوپی
مصرایم (آیه ۶) – مصر
فوط (آیه۶) – لیبی
کنعان (آیه ۶) – فلسطین
آشور (آیه ۱۱) – آشور
عیلام (آیه ۲۲) – پارس
ارام (آیه ۲۲) – سوریه و بین‌النهرین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »