بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ دی ۱۰ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۹

ج – نوح پس از طوفان (باب ۹)

۹: ۱-۷ آیه ۳ بیانگر این مطلب است که پس از طوفان به انسان اجازه داده شد برای اولین بار گوشت بخورد. خوردن خون منع شده بود، زیرا که خون حیات جسم است، و حیات به خدا تعلق دارد.
مجازات برای متخلفین خود متضمن برقراری نظام حکومتی است. اگر کسی از یک قاتل انتقام می‌گرفت هرج و مرج بوجود می‌آمد. تنها کسانی که این اقتدار را داشتند حق انجام این کار را داشتند. عهد جدید مجازات در ملاء عام را یک بار برای همیشه جاودانی کرد، چرا که در رومیان ۱۳: ۴ درباره حکومت چنین می‌خوانیم، «… چونکه شمشیر را عبث بر نمی‌دارد.»

۹: ۸-۱۷ رنگین کمان تضمینی بود برای اینکه خدا دیگر زمین را با آب طوفان خراب نکند.

۹: ۱۸-۲۳ علی رغم فیضی که خدا به نوح نشان داد، او گناه کرد، او مست کرد و عریان در چادر خود خوابید. هنگامی که حام او را دید این موضوع را به برادران خود گفت، و برادرانش بدون اینکه به بدن عریان او نگاه کنند او را پوشانیدند.

۹: ۲۴-۲۵ هنگامی که نوح از خواب بیدار شد کنعان را لعنت کرد. سؤال اینجاست که چرا نوح به جای حام، کنعان را لعنت کرد؟ شاید بتوان این سئوال را اینگونه پاسخ داد که گرایش به شرارت که در حام خود را نشان داد بر کنعان اعلام شد. پس این لعنت در واقع نبوتی بود از رفتار اخلاقی او و مجازاتی که سزاوارش بود. جواب دیگر این است که کنعان خود عملی شنیع در حق پدربزرگ خود انجام داده است، و نوح بعداً از این موضوع مطلع شد. نوح می‌دانست که پسر کوچک‌تر او با او چه کرده است. شاید مقصود از کنعان در آیه ۲۴ نوه کوچک نوح باشد، و نه حام که پسر کوچک او بوده است. در کتاب مقدس معمولاً مقصود از «پسر» ، «نوه» یا دیگر نوادگان است. در این واقعه، کنعان به خاطر گناه پدرش لعنت نشد بلکه به خاطر گناه خودش. اما شاید بتوان این را هم نیز گفت که فیض خدا به او اجازه داد تا تنها قسمتی از نسل حام را لعنت کند و نه دیگر فرزندان او که تقریباً یک-سوم نسل بشر را تشکیل می‌دادند.

۹: ۲۶-۲۹ کنعان لعنت شد تا سام و یافث را خدمت کند. بندگی کنعان برای اسرائیل را شاید بتواند در یوشع ۹: ۲۳ و داوران ۱: ۲۸ دید. این عبارت برای توجیه بردگی سیاه پوستان به کار رفته است، اما مطمئناً این آیه نمی‌خواهد چنین چیزی را به ما بگوید. کنعان جد کنعانیان بود، کسانی که پیش از خروج اسرائیل از مصر در آنجا ساکن بودند. و هیچ دلیل و مدرکی نبود که ثابت کند آنها سیاه پوست بودند. سام و یافث برکت یافتند تا برای خود سرزمینی داشته باشند. آیه ۲۷ می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که یافث از نظر روحانی در برکاتی که سام توسط نسل خود یافت شریک شد.

بر سر این موضوع که آیا سام یا یافث پسر بزگ نوح بوده است اختلاف نظر وجود دارد. باب ۱۰: ۲۱ را می‌توان اینگونه نیز خواند، «سام برادر یافث که بزرگ‌تر بود» و یا «سام برادر بزرگ یافث» (ترجمه جدید کینگ جیمز). ترجمه دوم قابل قبول‌تر است. سام در نسب نامه پیدایش ۵: ۳۲ و اول تواریخ ۱: ۴ اول آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »