بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ اردیبهشت ۱۰ می

تفسیر اعداد فصل ۱۲

ب – ۳. شورش هارون و مریم (باب ۱۲)

۱۲: ۱-۲ باب غم انگیز بعدی در تاریخ اسرائیل در ارتباط با دو تن از رهبران اسرائیل یعنی مریم و هارون است. گرچه آنها خواهر و برادر موسی بودند به ازدواج او با زن حبشی اعتراض کردند. یا لااقل این بهانه‌ای شد تا به او اعتراض کنند. اما دلیل اصلی اعتراض آنها در آیه ۲ آمده است: آنها به رهبری موسی ابراز خشم کردند و خواستند که در رهبری شریک او باشند یعنی به او حسادت می‌کردند. در این زمان هنوز قانونی بر علیه ازدواج با یک حبشی وجود نداشت گرچه بعدها وقتی اسرائیلیان وارد سرزمین شدند ازدواج با یک فرد غیر اسرائیلی برای آنها ممنوع شد.

۱۲: ۳ موسی به جای دفاع از خود، به خدا که او را در مقام رهبری قرار داده بود اعتماد کرد. خانواده او (باب ۱۲)، رهبران (باب ۱۶) و در نهایت کل جماعت (۱۵: ۴۱-۴۲) اقتدار او را زیر سئوال بردند. با این وجود داوری خدا بر تمام مخالفان او قرار نگرفت چون موسی از آنها کینه‌ای نداشت بلکه برای آنها شفاعت می‌نمود. او واقعا فروتن بود بیشتر از جمیع مردمانی که در روی زمین بوده‌اند. این واقعیت که او در مورد خود این را نوشته فروتنی او را انکار نمی‌کند؛ بلکه دوم پطرس ۱: ۲۱ ب را به تصویر می‌کشد که او به روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفت.

۱۲: ۴-۸ خدا موسی، هارون و مریم را به در خیمه اجتماع فرا خواند؛ مریم و هارون را توبیخ کرد و یادآوری نمود که موسی نزدیکترین شخص به او بوده و هیچ نبی تا به حال این جایگاه را نداشته است.
او ممکن است با دیگران به صورت غیر مستقیم با رویاها و خواب سخن گوید اما او با موسی به صورت مستقیم حرف می‌زد یعنی رو در رو (واژه آشکارا در آیه ۸ به معنی مستقیما می‌باشد یعنی بدون واسطه). و عبارت «شبیه خداوند» به معنی تجلی یا ظهور مرئی است. گرچه مریم خودش نبی بود (خروج ۱۵: ۲۰) خود بین ارتباط خود با موسی و ارتباطش با سایر انبیاء تفاوتی واضح قائل می‌شود. تنها چیز دیگری که بعد از این اتفاق در مورد مریم ثبت شده است مرگ او می‌باشد (اعداد ۲۰: ۱).

۱۲: ۹-۱۰ خداوند از آنها عصبانی شد و آنها را ترک نمود. به مجازات این سرکشی ، مریم مبتلا به برص شد. از آنجا که هارون مجازات نشد بعضی می‌گویند که مریم رهبر شورش بوده است و فعل موجود در آیه ۱ مفرد مونث است. بعضی دیگرنیز بر این باورند که مجازات هارون این بود که خواهرش را مبروص می‌دید. هارون کاهن اعظم بود و در صورت ابتلا به برص قادر نبود که به جانشینی از مردم به وظیفه‌اش عمل کند. احتمالا مقامش او را از تحقیری که مریم متحمل شد محافظت نمود.

۱۲: ۱۱-۱۶ هارون گناه خود را به موسی اعتراف کرد و به او گفت که مریم «مثل میته‌ای نباشد که چون از رحم مادرش بیرون آید، نصف بدنش پوسیده باشد» در پاسخ به شفاعت موسی، مریم شفا یافت اما می‌بایست مدت هفت روز را که برای پاکی برص تعیین شده بود را بگذراند. خداوند به یاد موسی آورد که مریم می‌بایست از ورود به اردوگاه منع می‌شد اگر پدرش به روی وی فقط آب دهان می‌انداخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »