بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ فروردین ۲۲ مارچ

تفسیر خروج فصل ۳۰

پ – دستورالعملهایی دیگر در مورد خیمه (بابهای ۳۰-۳۱)

۱. مذبح بخور (۳۰: ۱-۱۰)

مذبح بخور یک مذبح چوبی پوشیده از طلا بود که در مسکن قرار داشت. هر ضلع آن نیم متر و بلندی آن یک متر بود. این همچنین به مذبح طلایی نیز معروف بود. بر روی این مذبح هم صبح و هم عصر بخور سوزانیده می‌شد، که نمادی بود از شفاعت مسیح برای ما. گرچه این مذبح در مسکن بود، اما بسیار به قدس اقداس نزدیک بود، به طوریکه که نویسنده عبرانیان می‌گوید در پشت حجاب دوم قرار داشت (عبرانیان ۹: ۴)، گرچه واژه عبری را می‌توان بخورسوز هم ترجمه کرد (ترجمه NKJV). مذبح توسط عصاهایی که از حلقه‌های زیر تاج عبور داده شد بود حمل می‌شد.

۲. فدیه (۳۰: ۱۱-۱۶)

خدا به تمام مردان بیست سال و بالاتر از آن دستور داد که نیم مثقال نقره به عنوان فدیه بدهند. این مبلغ، که برای فقیر و غنی یکی بود، به هنگام سرشماریها وصول می‌شد و برای خدمت خیمه اجتماع. این عمل باعث جلوگیری از بلا می‌شد (آیه ۱۲). در ابتدا این نقره‌ها برای پشت بندهای تخته‌های خیمه استفاده شد. نقره نمادی از رهایی است، که این بنیاد ایمان ما است. رهایی نیاز همه است و با این شرایط برای همه نیز مهیا است.

۳. حوض (۳۰: ۱۷-۲۱)

حوض برنجی میان ورودی خیمه اجتماع و مذبح قرار داشت. در واقع آن حوضی بود که کاهنان دستها و پاهای خود را در آن می‌شستند. این حوض از آینه‌هایی که زنان هدیه داده بودند ساخته شده بود (۳۸: ۸). هیچ اندازه‌ای در اینجا نوشته نشده است. هر کاهنی که اشیاء مقدس را بدون شستن دستهای خود حمل می‌کرد به مرگ محکوم بود. این موضوع یادآور این است که ما نیز پیش از اینکه به حضور خداوند برویم باید از نظر روحانی و اخلاقی پاک باشیم (نگاه کنید به عبرانیان ۱۰: ۲۲).

۴. روغن مسح (۳۰: ۲۲-۳۳)

روغن مسح مقدس برای مسح خیمه، اسباب آن و خود کاهنان به کار می‌رفت. روغن در کتاب مقدس معمولاً نمونه‌ای از روح‌القدس است. مسح کاهنان نمادی است از لزوم وجود روح‌القدس در تمام خدمات روحانی.

۵. عطریات (۳۰: ۳۴-۳۸)

عطریات درواقع از ادویه‌های گوناگونی که هر روز صبح و شب بر مذبح بخور سوزانیده می‌شد ساخته شده بود. عطریات هم به مانند روغن نباید تقلیدی بود و یا در جایی دیگر استفاده می‌شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »