بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ خرداد ۲۳ می

تفسیر اعداد فصل ۲۵

ج – ۱ – ۳. فساد اسرائیل توسط بلعام (باب ۲۵)

۲۵: ۱-۳ گرچه به نام بلعام در این باب اشاره‌ای نشده اما از اعداد ۳۱: ۱۶ می‌فهمیم که او مسئول فساد وحشتناک فرزندان اسرائیل در این باب است. هیچکدام از پاداشهای بالاق نتوانست بلعام را مجبور کند تا اسرائیل را لعنت کند اما بالاخره او را تشویق کرد تا مردم را به هرزگی و زنا با زنان موآب بکشاند و باعث فساد اسرائیل شود. اغلب وقتی شیطان با حمله مستقیم موفق نمی‌شود به طور غیر مستقیم عمل می‌کند.
شخصیت واقعی بلعام در اینجا نمایان می‌شود. تا به اینجا فکر می‌کردیم که او نبی‌ای بت پرست بود که به کلام خدا وفادار و به قوم خدا احترام می‌گذاشت. اما از اعداد ۳۱: ۱۶ و دوم پطرس ۲: ۱۵-۱۶، می‌فهمیم که او مرتدی شریر بود که مزد ناراستی را دوست می‌داشت. بلعام به بالاق مشورت داد که چگونه اسرائیلیان را لغزش دهد: «کاری کند که آنها قربانی‌های بتها را بخورند و زنا کنند» (مکاشفه ۲: ۱۴). مشورت او مورد توجه قرار گرفت و منجر شد به زنای علنی در معبد بعل فغور.

۲۵: ۴-۸ الف خدا دستور می‌دهد که تمام رهبران گناهکار باید پیش آفتاب به دار کشیده شوند. قبل از اجرای اعدام یکی از رهبران قوم شمعون زنی مدیانی را به داخل اردوگاه می‌آورد تا او را به داخل چادرش ببرد (آیه ۱۴). فینحاس پسر کاهن اعظم (العازر) هر دو نفر هم زن و هم آن مرد را با نیزه کشت. ساموئل ریدوت شرح می‌دهد:
فینحاس، به معنی «دهانه برنجی»، به طور عجیبی مناسب شخصیت او است. او بسیار به خدا وفادار بود و با داوری بی رحمانه خود ادامه مسئولیت کهانت را برای خاندان خود محفوظ نگه داشت.

۲۵: ۸ ب – ۱۳ خدا بلایی به داخل اردوگاه می‌فرستد و در طی آن بیست و چهار هزار نفر از خاطیان کشته می‌شوند (۲۳۰۰۰ نفر در یک روز – اول قرنتیان ۱۰: ۸). عمل قهرمانانه فینحاس باعث توقف بلا شد چون او برای خدای خود غیور بود، طبق حکم خداوند کهانت در خاندان او ابدی خواهد شد.

۲۵: ۱۴-۱۵ دانستن اینکه زمری در میان قبیله‌اش مقام برجسته‌ای داشت و اینکه آن زن دختر یکی از روسای مدیانی بود ممکن بود اجرای داوری را متوقف کند اما مانع فینحاس نشد. او به خاطر یهوه غیور بود.

۲۵: ۱۶-۱۸ خدا به موسی فرمان داد تا علیه مدیانی‌ها (که حالا با موآبی‌ها آمیخته بودند) بجنگد. این فرمان در باب ۳۱ تحقق یافت

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »