بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ دی ۹ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۸

۸: ۱-۱۹ نسب نامه طوفان به شرح ذیل است:
۱ – ۷ روز – پیش از اینکه نوح داخل کشتی شود تا زمان طوفان (۷: ۱۰).
۲ – ۴۰ شبانه روز – مدت زمان طوفان (۷: ۱۲).
۳ – ۱۵۰ روز – از زمانی که باران آغاز شد تا اینکه آب از زمین برگشت (۸: ۳) و کشتی بر کوه آرارات قرار گرفت (مقایسه کنید با ۷: ۱۱ و ۸: ۴).
۴ – ۲۲۴ روز – از آغاز طوفان تا زمانی که قله کو ه‌ها نمایان شدند (مقایسه کنید با ۷: ۱۱ و ۸: ۵).
۵ – ۴۰ روز – از زمانی که قله‌های کوه نمایان شدند تا زمانی که نوح زاغی را رها کرد (۸: ۷).
۶ – ۷ روز – از فرستادن زاغ تا اولین باری که کبوتر فرستاده شد (۸: ۶-۱۰؛ آیه ۱۰، «و هفت روز دیگر»)
۷ – ۷ روز دیگر – تا زمانی که کبوتر برای بار دوم فرستاده شد (۸: ۱۰).
۸ – ۷ روز دیگر – تا زمان آخرین اعزام کبوتر(۸: ۱۲).
۹ – ۳۱۴ روز – از آغاز طوفان تا زمانی که نوح پوشش کشتی را برداشت (۷: ۱۱ با ۸: ۱۳ مقایسه شود).
۱۰ – ۳۷۱ روز – از زمان آغاز طوفان تا زمانی که زمین خشک شد (۷: ۱۱ را با ۸: ۱۴ مقایسه کنید). در این زمان به نوح فرمان داده شد از کشتی بیرون بیاید (آیه ۱۶).

زاغ ناپاک (آیه ۷) و کبوتر پاک (آیه ۸) تصاویری خوب از طبیعت کهنه و نوی یک ایماندار هستند. طبیعت کهنه دوست دارد بر روی آشغالها و لاشه‌ها بنشیند و غذا بخورد در حالیکه طبیعت تازه با مرگ و داوری ارضا نمی‌شود. تا زمانی که پای خود را بر زمین قیامت نگذارد آرامی نمی‌گیرد.

۸: ۲۰-۲۲ خدا این فیض نجات بخش خدا را با ساختن یک مذبح پاسخ داد. آندسته از ما که از خشم نجات یافته‌ایم باید پرستشهای برخاسته از دل خود را نزد خدا بیاوریم. امروز هم این پرستش به مانند زمان نوح قابل پذیرش و خشنود کننده است. خداوند عهدی بست که به موجب آن دیگر زمین را لعنت نکند و یا هیچ موجود زنده‌ای را هلاک نکند، همانگونه که تا کنون چنین کرده است، همچنین او تا زمانی که زمین پایدار است فصول سال را برقرار ساخت.
در ۶: ۵ و در اینجا در آیه ۲۱، خدا از سختی دل انسان شریر سخن می‌گوید. در نگاه اول، قربانی‌ای نبود و داوری به دنبال او می‌آمد. در اینجا قربانی‌ای است؛ و خدا بر حسب رحمت خود عمل می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »