بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۷ دی ۷ ژانویه

نان روزانه
۷ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۶

ث – شیوع گناه و طوفان عالمگیر (باب ۶-۸)

۶: ۱-۲ دو تفسیر عمده از آیه ۲ وجود دارد. یکی اینکه پسران خدا فرشتگانی بودند که قلمرو آسمانی خود را ترک کردند (یهودا ۶) و با زنانی بر روی زمین ازدواج کردند، که یک نوع آشفتگی جنسی ایجاد کردند و این امر در نظر خدا ناپسند بود. کسانی که طرفدار این نظریه هستند خاطر نشان می‌سازند که عبارت «پسران خدا» در ایوب ۱: ۶ و ۲: ۱ کسانی هستند که به حضور خدا دسترسی داشتند. «پسران خدا» با مفهوم فرشتگان یک اصطلاح سامی است. یهودا ۶ و ۷ بیانگر این مطلب است که فرشتگانی که جایگاه خود را ترک می‌کردند متهم به اعمال زننده جنسی بودند. به عبارات «سدوم و عموره» در ابتدای آیه ۷، که بلافاصله پس از عبارت فرشتگان سقوط کرده می‌آید توجه نمایید.
بزرگترین ایراد این دیدگاه این است که تا آنجا که می‌دانیم فرشتگان توسط رابطه جنسی تولید مثل نمی‌کنند. متی ۲۲: ۳۰ بیانگر این تعلیم عیسی است که فرشتگان ازدواج نمی‌کنند. با اینحال آنچه که واقعاً این آیه می‌گوید این است که فرشتگان در آسمان نه ازدواج می‌کنند و نه به همسری کسی در می‌آیند. فرشتگان به شکل انسان بر ابراهیم ظاهر شدند، (پیدایش ۱۸: ۱-۵)، و از متن کلام چنین بر می‌آید که کسانی که به سدوم رفتند بدن و احساسات انسانی داشتند.

دیدگاه دیگر این است که پسران خدا فرزندان با ایمان شیث بودند، و دختران انسانها نسل شرور قائن بودند. این استدلال چنین است: آیات قبل در مورد فرزندان قائن (باب ۴) و فرزندان شیث (باب ۵) صحبت می‌کند. پیدایش ۶: ۱-۴ توصیفی است از ازدواج با اقوام گوناگون این دو نسل. واژه فرشته در متن یافت نمی‌شود. آیه ۳ و ۵ از شرارت انسان سخن می‌گوید. اگر این فرشتگان بودند که گناه کردند، پس چرا نسل انسان باید از بین می‌رفت؟ مردان با ایمان «پسران خدا» نامیده شده‌اند، گرچه دقیقاً همان واژه‌های عبری پیدایش ۶: ۲ نیستند (نگاه کنید به تثنیه ۱۴: ۱؛ مزمور ۸۲: ۶؛ هوشع ۱: ۱۰، متی ۵: ۹).
این دیدگاه هم ایرادهای گوناگونی دارد. چرا تمام پسران شیث با ایمان بودند و تمام دختران نسل قائن همه شرور بودند؟ همچنین، هیچ اشاره‌ای نشده است که نسل شیث در ایمان مانده باشند. اگر آنها چنین کرده‌اند، پس چرا باید نابود شوند؟ همچنین، چرا حاصل وصلت این مردان نیکوکار و این زنان شرور انسانهای غول پیکر است؟

۶: ۳ خداوند گفت که روح من همیشه در انسان داوری نخواهد کرد، اما پیش از آنکه داوری توسط طوفان به وقوع بپیوندد صد و بیست سال فرصت داده شد. خدا صبور است، البته نه اینکه هیچکس را هلاک نکند، بلکه صبر او هم حدی هم دارد. پطرس به ما می‌گوید که مسیح بود که توسط روح‌القدس و توسط نوح بشارت می‌داد (اول پطرس ۳: ۱۸-۲۰؛ دوم پطرس ۲: ۵). آنها پیغام او را نپذیرفتند پس اکنون در بند هستند.

۶: ۴-۵ آنگر (Unger) در مورد تنومند‌ها (عبری، «سقوط کرده‌ها») چنین می‌گوید:
بسیاری تنومندان را نیمه خدایان می‌دانند، فرزندان غیرمعمولی «دختران انسان»، (زنان فانی) در اثر وصلت با «پسران خدا» (فرشتگان). این کاملاً یک پیوند غیرطبیعی است، و تخطی از نظمی است که خدا در مخلوقات قرار داده است، چنان نابهنجاری غیرمنتظره‌ای بوجود آورد که لازم بود داوری عالمگیر توسط طوفان به وقوع بپیوندد.

۶: ۶-۷ اندوه خداوند حاکی از تغییر تصمیم او نیست، اگرچه برای انسان چنین می‌رسد. بلکه، نشان از تغییر دیدگاه خدا نسبت به تغییر رفتار برخی از انسانها است. زیرا او قدوس است؛ و باید در برابر گناه عکس العمل نشان دهد.

۶: ۸-۲۲ نوح در نظر خداوند التفات یافت و خداوند او را آگاه ساخت تا کشتی‌ای بسازد. اندازه‌های کشتی به ذراع (هر ذراع = ۱۸ اینچ) است. پس کشتی ۴۵۰ فوت طول (۵/۲۹۲ متر) داشت، و عرض آن ۷۵ فوت (۸۰/۴۸ متر) بود و ارتفاع آن هم ۴۵ فوت (۲۹/۲۵) بود. این کشتی سه عرشه داشت. پنجره در آیه ۱۶ در واقع «نورگیر» بود، احتمالاً دریچه‌ای برای نور که در امتداد طول کشتی قرار داشت.
نوح محض فیض نجات یافت، که در واقع عمل حاکمیت الهی بود. او در تمام آنچه را که خدا فرمان داده بود را انجام داد (آیه ۲۲)، عملی مبتنی بر مسئولیت انسانی. نوح کشتی‌ای بساخت تا خانواده خود را نجات دهد، اما خدا بود که در را پشت سر او می‌بست. حاکمیت خدا و مسئولیت انسان هر یک منحصر به خود نیست، بلکه مکمل یکدیگرند.
نوح (آیه ۹) و خنوخ (۵: ۲۲) تنها کسانی هستند که کتاب مقدس درباره آنها می‌گوید که با خدا راه رفتند. اگر نوح نمادی از کلیسا باشد که به آسمان ربوده می‌شود، نوح نمادی است از بقیت وفادار یهود که در دوره مصیبت عظم حفظ خواهند شد تا …

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »