بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ خرداد ۶ جون

تفسیر تثنیه فصل ۳

الف – ۴. منطقه محافظت شده ماورای اردن (باب ۳)

۳: ۱-۱۱ عوج پادشاه باشان شش شهر داشت که مانند بسیاری شهرهای باستانی تمام آنها با دیوارهای بلند، دروازه و میله‌ها محافظت می‌شد. خداوند این دشمنان را نیز به دستان قومش تسلیم نمود. از عوج به عنوان غولی یادآوری می‌شود با تخت بزرگ آهنی که هشت ذراع طول و چهار ذراع عرض آن بود (در حدود سیزده یا چهارده فوت در شش فوت). تامسون معتقد است که این تخت در واقع آرامگاه ابدی او بود و نه تخت خواب او:
در روز مرگش او را در تابوتی عظیم دفن کردند (به معنای تخت‌‌، «آرامگاه ابدی») که از نوعی مرمر سیاه ساخته شده بود و در اینجا به خاطر رنگی که داشت آهنی نامیده شده است. … طبق مطالب موجود در این قسمت در زمانی که تثنیه نوشته شد تابوت او در ربت بنى عمون (عمان جدید) بود.

۳: ۱۲-۲۰ سرزمین متصرف شده شرق اردن به رئوبین‌‌، جادیان و نصف قبیله منسی داده شد (آیات ۱۲-۱۷). موسی به مردان شجاعشان دستور داد تا در فتح منطقه غرب اردن به کمک برادرانشان بروند. بعد از آن می‌توانند به نزد همسرانشان‌‌، فرزندانشان و گله‌هایشان به شهرهای خود بازگشت کنند.

۳: ۲۱-۲۹ موسی به یوشع فرمان داد تا پیروزی‌های گذشته را فراموش نکند و برای پیروزی‌های آینده به خدا امیدوار باشد (آیات ۲۱-۲۲).

اما خداوند از موسی به خاطر نافرمانی او در ارتباط با قوم اسراییل غضبناک بود و به او اجازه نداد تا از اردن عبور کند. به هر حال به او اجازه داد تا سرزمین موعود را از بالای قله فسجه از تمام جهات نگاه کند (آیات ۲۳-۲۹).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »