بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ فروردین ۴ آوریل

تفسیر لاویان فصل ۳

۱ – پ. قربانی سلامتی (باب ۳)

۳: ۱-۵ قربانی سلامتی یا مشارکت (عبری shelem ) صلح با خدا را که بر اساس کفایت خون کفاره ایجاد شده بود جشن می‌گرفت. و این قربانی در واقع جشنی از شادی، محبت و مشارکت بود.

قربانی: این قربانی هم سه درجه داشت: حیوانی از میان رمه، نر یا ماده (آیات ۱-۵)؛ بره‌ای از میان گله، نر یا ماده (آیات ۶-۱۱)؛ بزی از میان گله، نر یا ماده (آیات ۱۲-۱۷).

وظایف تقدیم کننده: او حیوان را بر دروازه صحن به خداوند تقدیم می‌کرد (آیات ۱، ۲، ۷، ۱۲)؛ او دست خود را روی قربانی می‌گذاشت (آیات ۲، ۸، ۱۳)؛ او آن را در پای خیمه می‌کشت (آیات ۲، ۸، ۱۳)؛ قسمتهای مشخصی از حیوان را جدا می‌کرد ــ پیه، احشا، دو گرده و پیه‌ای که بر آنها بود و سفیدی که بر جگر بود ــ و آنها را بر مذبح می‌سوزانید (آیات ۳، ۴، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵).

وظایف کاهنان: آنها خون را به اطراف مذبح می‌پاشیدند (آیات ۲، ۸، ۱۳)؛ آنها سهم خداوند (چربی و غیره) را روی قربانی سوختنی می‌سوزاندند (آیه ۵).

توزیع قربانی: سهم خداوند، که هدیه آتشین به جهت خداوند نامیده شده است (آیه ۱۱)، چربی، احشا، سفیدی دور جگر و گرده‌ها بود؛ در لاویان ۷: ۳۲-۳۳ می‌خوانیم کاهن وقت ران راست را پس از اینکه به عنوان قربانی جنبانیدنی هدیه می‌شد دریافت می‌کرد؛ دیگر کاهنان سینه حیوان را دریافت می‌کردند (۷: ۳۱). ابتدا این به عنوان قربانی جنبانیدنی در مقابل خداوند تقدیم می‌شد؛ بقیه از آن تقدیم کننده بود (۷: ۱۵-۲۱). این تنها قربانی‌ای است که تقدیم کننده قسمتی از آن را دریافت می‌کرد. احتمالا او برای خانواده و دوستان خود جشنی برپا می‌کرد و آن را به عنوان یک خوراک میل می‌کردند. از این رو قربانی موجب می‌شد صلح میان افراد بیشتر شود.

شخصی که این قربانی را می‌گذرانید سپاسگذاری خود را به خاطر آشتی با یهوه ابراز می‌کرد. شخص همچنین می‌توانست قربانی سلامتی را به خاطر سوگندهایی که به خداوند ادا کرده بود به جا آورد، و یا حتی شاید به خاطر لطف بزرگی که یهوه در حق او انجام داده بود.
پیتر پل (Peter Pell) در مورد مفهوم نمونه شناختی آن می‌نویسد:
کار کامل مسیح برای ایماندار در قربانی سلامتی دیده می‌شود. خداوند عیسی سلامتی ما است (افسسیان ۲: ۱۴)، توسط خون صلیب خود برای ما سلامتی به ارمغان آورده است (کولسیان ۱: ۲۰). او این مصالحه را برای کسانی که دور بودند و آنانی که نزدیک بودند بشارت داد (افسسیان ۲: ۱۷)، از این رو دیوار میان یهودیان و امتها را فرو ریخت. در مسیح خدا و گناهکار مصالحه می‌کنند؛ عداوت از میان برداشته می‌شود. خشم خدا فرو نشانده می‌شود و گناهکار با او آشتی می‌کند، و هر دو توسط کاری که مسیح انجام داده رضایت حاصل می‌کنند.
سرود لرد آدالبرت سسیل (Lord Adalbert Cecil) از این کار مسیح چنین تجلیل می‌کند:
آه، تا به ابد از افکار پسر خدا سلامتی جاری است!
سلامتی از اینکه می‌دانیم همه چیز بر صلیب انجام شد. مصالحه با خدا!
حال دیگر خون در آسمان برایم مفهوم بخشش را دارد: مصالحه با خدا! خداوند برخاسته است! اکنون عدالت مرا آزاد کرده است.

۳: ۱۶-۱۷ قوم اسرائیل از خوردن چربی یا خون منع شده بودند، چرا که هر دو متعلق به خداوند بود. این ممانعت، یعنی نخوردن چربی علاوه بر مفهوم نمادین آن، در واقع یک نوع تجویز پزشکی نیز محسوب می‌شد. امروزه نظر پزشکان این است که کاهش چربی موجب پیشگیری از فشار خون، امراض قلبی، سکته، دیابت، و امراض ریوی می‌شود.
این سه قربانی اول ــ سوختنی، آردی و سلامتی ــ از جایگاه ویژه‌ای در پرستش امت اسرائیل برخوردار بود، اما از سویی افراد می‌توانستند به صورت فردی و داوطلبانه هر یک از این قربانی‌ها را تقدیم نمایند. دو قربانی دیگر به هنگام گناه شخص باید تقدیم می‌شد. از این رو ما در اینجا دو مفهوم پرستش داوطلبانه و کفاره الزامی را در قربانی‌ها می‌بینیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »