بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ دی ۵ ژانویه

نان روزانه
۵ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۴

پ – قائن و هابیل (باب ۴)

۴: ۱ آدم زن خود حوا را بشناخت، یعنی اینکه با او رابطه جنسی برقرار کرد. هنگامی که قائن متولد شد، او اعتراف کرد که این تولد تنها به مدد خداوند صورت گرفت. او از این سبب طفل خود را قائن (تحصیل) نام نهاد، که گمان می‌کرد ذریت موعود را به دنیا آورده است.

۴: ۲-۶ مرور ایام در آیه سه قسمت اول، حاکی از آن است که در این مدت جمعیت جهان اندکی افزایش یافت. باید زمانی گذشته باشد تا قائن و هابیل آموخته باشند که تنها بر اساس خون یک قربانی می‌توانند به خدا نزدیک شوند. قائن این مکاشفه را نپذیرفت و سعی کرد با تقدیم محصول زمین خود به خدا نزدیک شود. هابیل به فرمان الهی ایمان آورد و حیوانی تقدیم کرد، و با این کار ایمان و پارسایی خود در نزد خدا را نشان داد (عبرانیان ۱۱: ۴). او نخست زادگان گله خود را نزد خداوند آورد، و با این کار اعلام کرد که خدا شایسته بهترین‌ها است. هدیه هابیل اشاره‌ای بود به مرگ نیابتی بره خدا، که گناه جهان را بر می‌داشت.

۴: ۷ خشم برخاسته از حسادت قائن باعث اولین قتل شد، و از این رو خدا با محبت به او هشدار داد. می‌توان از آیه ۷ چندین برداشت نمود:

۱ – «اگر نیکویی می‌کردی (با توبه)، می‌توانستی با آزادی از خشم و گناه به بالا نگاه کنی. اگر نیکویی نکردی (با تداوم خشم نسبت به هابیل)، گناه بر در تو در کمین است، تا تو را نابود کند. اشتیاق تو را دارد (هابیل) ‍]به عنوان مثال، او برتری تو را می‌پذیرفت[ و تو بر وی مسلط می‌شدی (اگر نیکویی می‌کردی).»
۲ – «اگر نیکویی می‌کردی (یا همانگونه که ترجمه هفتاد می‌گوید «اگر درست قربانی می‌کردی») آیا پذیرفته نمی‌شدی؟» نیکویی در اینجا اشاره‌ای است به قربانی. هابیل خود را با یک قربانی مقبول پوشانید و بدینسان نیکویی کرد. قائن با تقدیم کردن هدیه‌ای که خونی برای ریخته شدن نداشت کار بدی کرد، و تمام رفتارهای بعدی او عواقب اجتناب ناپذیر پرستش اشتباه بود.
۳ – ترجمه RSV چنین است، «اگر درست عمل می‌کردی، آیا مقبول نمی‌شدی؟ اما چون نیکویی نکردی، گناه در کمین توست و می‌خواهد بر تو مسلط شود؛ ولی تو باید بر آن چیره شوی!»
۴ – اف. دبلیو. گرانت در اثر خود تحت عنوان کتاب مقدس شماره‌ای می‌گوید، «اگر نیکویی نکنی، یک قربانی گناه در راه است.» به عبارتی دیگر، اگر می‌خواست، تدبیری در این خصوص اندیشیده شده است.

۴: ۸-۱۲ دیری نپایید که دیدگان پر از خشم و کینه قائن تبدیل به یک عمل شرارت آمیز شد، یعنی قتل برادر خود. گرچه هابیل مرده است، او هنوز هم بر ما شهادت می‌دهد که حیات ایمان، حیاتی است که ارزش دارد (عبرانیان ۱۱: ۴) هنگامی که سئوال پر از محبت خدا با روحیه‌ای ناتوبه کار و گستاخ پاسخ داده شد، او داوری قائن را اعلام کرد ـ او دیگر قادر نخواهد بود از زمین روزی خود را بدست آورد، و همچون یک آواره در بیابان سرگردان خواهد بود.

۴: ۱۳-۱۶ شکایت و ناله قائن حاکی از پشیمانی از عواقب گناه است و نه احساس گناه. اما با این اوصاف خداوند نشان حفاظتی به قائن داد تا برای کسانی که او را بکشند لعنت باشد و با این کار تا حدی از ترسهای او از زندگی کاست. قائن از حضور خداوند بیرون رفت، غم انگیزترین عزیمت.

۴: ۱۷-۲۴ قائن یا با خواهر خود ازدواج کرده است و یا با دیگر خویشاوندان خود. همانگونه که گفتیم، پیدایش ۴: ۳ حاکی از آن است که زمانی برای ازدیاد جمعیت بوده است، و پیدایش ۵: ۴ بیان می‌کند که آدم پسران و دخترانی داشته است. ازدواج با خویشاوندان نزدیک نه منع شده بود و نه از نظر ژنتیک خطرناک بود.

آیه ۱۷-۲۴ فهرست اولاد قائن را ذکر می‌کند و نیز مجموعه‌ای از اولین‌ها: اولین شهر، که نامش خنوخ بود؛ اولین مورد چند همسری، ابتدای زراعت توسط حیوانات؛ ابتدای هنر موسیقی و فلزکاری؛ اولین سرود، در مورد خشونت و خونریزی. لمک در این سرود برای همسران خود شرح می‌دهد که برای دفاع از خود مردی را کشته است، اما از آنجایی که این قتل مانند قتل هابیل توسط قائن عمدی نبود، لمک بیشتر از قائن از انتقام در امان بود.

۴: ۲۵-۲۶ در این آیات با کمکی چشمگیر از سوی خدا نسل الهی شیث وارد صحنه می‌شود. توسط این نسل بود که سرانجام مسیح متولد شد. هنگامی که خنوخ (که به معنای «شکننده» و «فانی» است) متولد شد، انسانها نام خداوند (یهوه) را به زبان آوردند، و یا شاید بتوان گفت برای اولین بار در پرستشهای جمعی نام یهوه به زبان آورده شد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »