بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ خرداد ۵ جون

تفسیر تثنیه فصل ۲

الف – ۳. از قادش به حشبون (باب ۲)

۲: ۱-۲۳ سفر از قادش برنیع تا مرزهای ادوم (آیات ۱-۷) مانع برخورد با ادومی‌ها شد. سفر از مرزهای ادوم به وادی زارد (آیات ۸-۱۵) مانع برخورد با موآبی‌ها شد. خدا فرمان داد که اسراییلیان با موآبی‌ها نجنگند چون او آن سرزمین را به فرزندان لوط بخشیده بود (آیات ۱۶-۱۹). خداوند قبلا قومی غول پیکر را که عمونیان آنها را زمزمیان می‌نامیدند نابود کرد تا عمونیان در سرزمین آنان ساکن شوند درست مانند کاری که با اخراج حوریان‌‌، عویان و کفتوریان‌‌، برای فرزندان عیسو کرد (آیات ۲۰-۲۳).

۲: ۲۴-۳۷ بقیه باب ۲ جزییات شکست سیحون اموری پادشاه حشبون است. آیه ۲۹ الف اشاره می‌کند که فرزندان عیسو‌‌، ادومی‌ها، به اسراییلیان غذا و آب فروختند در حالیکه آب حاشیه کشور ادوم را احاطه کرده بود. اما مطالب موجود در اعداد۲۰: ۱۴-۲۲ بیانگر این است که پادشاه ادوم اصلا با اسراییل همکاری نکرد و بر این عدم همکاری اصرار می‌ورزید. گرچه این نیز بعید به نظر می‌رسد شاید این مردم ادوم بودند که به اسراییل غذا و آب فروختند. آیات ۱۰-۱۲ و ۲۰-۲۳ بعدها توسط شخص دیگری غیر از موسی اضافه شد اما به هر حال کلامی الهامی است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »