بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ بهمن ۴ فوریه

تفسیر پیدایش فصل ۳۴

پ-۷. گناه در شکیم (باب ۳۴)

۳۴: ۱-۱۲ نام خدا در این باب ذکر نشده است. هنگامی که یعقوب و خانواده‌اش در شکیم اقامت داشتند، دختر آنها، دینه با زنان بی دین آنجا معاشرت کرد، و درواقع جدایی با مردمان بی دین و ایمان را نقض کرد. در یکی از همین روزها بود که شکیم، پسر حامور، به او تجاوز نمود، و سپس خواست که با او ازدواج کند. می‌دانست که یعقوب و پسرانش خشمگین می‌شدند، حامور در این مورد راه حل صلح آمیزی ارایه کرد: ازدواج اسرائیلیان با کنعانیان، و قایل شدن حقوق کامل شهروندان آن سرزمین برای اسرائیلیان. (آیه ۹ را می‌توان یکی از تلاشهای بسیار شیطان برای آلوده ساختن نسل الهی بر شمرد). شکیم حتی حاضر شد که هر مهر و پیشکشی بپردازد.

۳۴: ۱۳-۲۴ پسران یعقوب قصد نداشتند که دینه را به شکیم بدهند، اما به دروغ گفتند که اگر مردان شهر همه ختنه شوند آنها نیز دینه را به او خواهند داد. نشان مقدس عهد خدا در راه نادرست استفاده شد. حامور، شکیم و تمام مردان شهرشان با خوش قلبی این شرط را پذیرفتند.

۳۴: ۲۵-۳۱ اما در حالیکه مردان شکیم از این جراحی بهبودی حاصل می‌کردند، شمعون و لاوی خائنانه آنها را کشتند و ثروتشان را غارت کردند. هنگامی که یعقوب به نرمی آنها را سرزنش می‌کرد، شمعون و لاوی پاسخ دادند که نباید با خواهر آنها همچون یک فاحشه رفتار شود. در حقیقت به نظر یعقوب بیشتر نگران آینده خود بود تا شرارتی که مردان شکیم مرتکب شدند. توجه نمایید که او در آیه ۳۰ نه بار ضمیر اول شخص مفرد (من) را به کار می‌برد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »