بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ اسفند ۶ مارچ

تفسیر خروج فصل ۱۴

ب – عبور از دریا (باب ۱۴)

۱۴: ۱-۹ باب ۱۴ یکی از مهیج‌ترین قسمتهای کتاب مقدس است. خداوند بنی اسرائیل را به سمت جنوب و فم الحیروت که در حوالی غرب دریای سرخ واقع شده بود هدایت کرد. با توجه به این شرایط به نظر فرار در چنین موقعیتی غیرممکن می‌آمد، اما این خود معجزه‌ای را که به وقوع پیوست اعجاب آورتر می‌نمود. فرعون گمان می‌کرد آنها در دام گرفتار شده‌اند و همراه با لشکری از ششصد ارابه برگزیده و همه ارابه‌های مصر و سرداران بر جمیع آنها به تعقیب آنها پرداخت. احتمالاً در دام افتادن دو میلیون اسرائیلی درمانده که به نظر در کنار دریا اردو زده بودند از یک سو در مقابل فرعون و از سویی دیگر در مقابل دریا ریشه این اصطلاح مشهور در مورد وضعیتهای بسیار دشوار باشد: «میان شیطان (فرعون) و دریای عمیق آبی (قرمز).»

۱۴: ۱۰-۱۴ هنگامی که بنی اسرائیل چشمان خود را برافراشتند دیدند که لشکر فرعون درپی آنهاست، و طبیعتاً از ترس فلج شدند، اما نزد خداوند فریاد برآوردند. اما با اینحال دیری نپایید که نزد رهبر خود موسی لب به شکایت گشودند، همانگونه که یکبار هم در گذشته این کار را کرده بودند (۵: ۲۱)، و گفتند: «آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته‌ای تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟» این بی ایمانی کامل آنها بود، و البته نه بار آخر آنها. موسی به آنها گفت دیگر نترسید «بایستید و نجات خداوند را ببینید.»

۱۴: ۱۵-۱۸ زمان وقوع یکی از عظیم‌ترین معجزات تاریخ نزدیک شده بود:
خداوند به موسی گفت، .. بنی اسرائیل را بگو که کوچ کنند. و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده، آن را مُنشَّق کن، تا بنی اسرائیل از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند.»
متیو هنری (Matthew Henry)، در مورد سخت ساختن دل مصریان از سوی خدا و جلال یافتن خدا از فرعون و تمامی قدرت نظامی او چنین می‌نویسد:

واقعاً عادلانه است که خدا آنها را تحت تأثیر خشم خود قرار دهد، همانهایی که مدتها در مقابل فیض او مقاومت کردند. این داستان به گونه‌ای گفته شده است که گویی پیروزی در مقابل یک عده شورشی گستاخ و لجوج انجام شده است.

۱۴: ۱۹-۲۸ فرشته خدا (مسیح، برای بحث درباره این موضوع در ستونی از ابر در عقب لشکر اسرائیل قرار داشت و آنها را در مقابل مصریان حفظ می‌کرد. ستون ابر برای اسرائیل نور مهیا می‌کرد و برای مصریان تاریکی. وقتی موسی دستهای خود را به سوی دریا دراز کرد، دو دیوار از آب میان دریا شکل گرفت که در میان این دو دیوار خشکی قرار داشت. بنی اسرائیل به سلامت از دریا عبور نمودند، اما هنگامی که لشکر فرعون سعی نمود آنها را تعقیب کند، خداوند … آنها را آشفته ساخت و چرخهای ارابه‌های آنان را بیرون کرد تا آنها به سختی برانند. پیش از اینکه آنها بتوانند عقب نشینی کنند به فرمان موسی دیوارهای آب بر روی آنها واژگون گردید. یکی از ایشان هم باقی نماند. همان ایمانی که راهی را از میان دریا شکافت می‌تواند به ما قدرت انجام ناممکنها را بدهد، تنها اگر در مسیر اراده خدا پیش رویم.

۱۴: ۲۹-۳۱ عبور از دریای سرخ عظیم‌ترین نمایش قدرت خدا در عهد عتیق محسوب می‌شود، اما عظیم‌ترین نمایش قدرت خدا در تمام طول تاریخ برخیزانیدن مسیح از بین مردگان بود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »