بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ اردیبهشت ۵ می

فسیر اعداد فصل ۷

الف – ۶. هدایای رهبران (باب ۷)

۷: ۱-۹ این باب ما را به خروج ۴۰: ۱۷ برمی گرداند یعنی زمانی که خیمه برپا شده بود. رهبران اسرائیل سران قبایل مختلف بودند. اسامی آنها قبلا در اعداد ۱: ۵-۱۶ و در اعداد ۲ آمده است. در وهله نخست می‌بایست ۶ ارابه سرپوشیده و ۱۲ گاو نر می‌آوردند (آیه۳). موسی دو ارابه و چهار گاو را به پسران جرشون اختصاص داد و چهار ارابه و هشت گاو را به مراریان که در حمل لوازم خیمه از آن استفاده کنند. هیچ گاو یا ارابه‌ای به قهاتیان داده نشد چون آنها مسئولیت حمل ظروف مقدس را به عهده داشتند.

۷: ۱۰-۸۳ رهبران قبایل هدایا را در مدت دوازده روز پیاپی برای تقدیم به خداوند به مذبح می‌آوردند. جزییات این هدایا به صورت خلاصه به شرح زیر است:

روز نام رهبر قبیله آیه
۱ نحشون یهودا ۱۲-۱۷
۲ نتناییل یساکار ۱۸- ۲۳
۳ الیاب زبولون ۲۴-۲۹
۴ الیصور رئوبین ۳۰-۳۵
۵ شلومیئیل شمعون ۳۶-۴۱
۶ الیاساف جاد ۴۲-۴۷
۷ الیشمع افرایم ۴۸-۵۳
۸ جملیئیل منسی ۵۴-۵۹
۹ ابایدان بنیامین ۶۰-۶۵
۱۰ اخیعزر دان ۶۶-۷۱
۱۱ فجعمیئیل اشیر ۷۲-۷۷
۱۲ اخیرع یهودا ۷۸-۸۳
۷: ۸۴-۸۹ کل تمام هدایا در آیات ۸۸-۸۴ آمده است. خدا هیچ خدمتی را که به خاطر او انجام می‌شود فراموش نمی‌کند. او با دقت آنها را ثبت می‌کند در پایان هدایا، موسی به داخل قدس‌الاقدس وارد می‌شود و صدای خدا را می‌شنود که با او از بالای تخت رحمت سخن می‌گوید شاید از هدایای رهبران ابراز خشنودی می‌کرد (آیه ۸۹). گرچه موسی از قبیله لاوی بود ولی کاهن نبود. ولی با این وجود او در این مورد یک استثناء محسوب می‌شد و نه تنها خدا به او اقتدار ورود به قدس‌الاقدس را داده بلکه به او فرمان انجام اینکار را داده بود (خروج ۲۵: ۲۱-۲۲)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »