بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ دی ۳ ژانویه

نان روزانه
۳ ژانویه
تفسیر پیدایش فصل ۲

۲: ۱-۳ خدا پس از خلقت خلاق خود در روز هفتم آرامی گرفت. البته این استراحت از روی خستگی نیست بلکه استراحت و آرامی برای کاری که به خوبی انجام شده است. گرچه خدا در این زمان نگفت که سبت نگاه داشته شود، اما اصل استراحت در روز هفتم را به ما آموخت.

۲: ۴-۶ نام خداوند خدا (یهوه الوهیم) برای اولین بار در آیه ۴ ذکر می‌شود، اما پس از خلقت انسان (۱: ۲۷). خدا به عنوان الوهیم، خالق است. او به عنوان یهوه در یک ارتباط عهدی با انسان قرار دارد. برخی از منتقدان کتاب مقدس که این موضوع را نادیده می‌گیرند، چنین نتیجه گرفته‌اند علت تغییر نامهای خدا در این آیات این بوده که نویسنده تغییر کرده است.
عبارت این است پیدایش (آیه ۴) اشاره است به آغازها در باب ۱. آیه ۵، «و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نروییده بود، زیرا خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود و آدمى نبود که کار زمین را بکند،» وضعیت زمین در ۱: ۱۰ را توصیف می‌کند، هنگامی که هنوز زمین خشک بود و، اما گیاهان روییدند. زمین از مه سیراب می‌شد و نه باران.

۲: ۷ روایت کامل‌تر خلقت انسان اکنون توصیف می‌شود. خدا بدن او را از خاک زمین بسرشت، اما انسان تنها با دم خدا نفس زنده شد. آدم («سرخ» یا «زمین») پس از اینکه از خاک سرخ زمین سرشته شد آدم نامیده شد.

۲: ۸-۱۴ باغی که در عدن غرس نمود به طرف شرق بود، به عنوان مثال شرق فلسطین بود، نقطه‌ای برای جهات چهارگانه در کتاب مقدس. این باغ در منطقه بین‌النهرین، در نزدیکی رودخانه‌های حدقل و فرات واقع شده بود. درخت معرفت نیک و بد وسیله‌ای برای اطاعت انسان فراهم آورد. تنها دلیل برای اینکه نباید از آن درخت نمی‌خوردند این بود که خدا گفته بود. این میوه، به اشکال گوناگون تا به امروز هم وجود دارد.

۲: ۱۵-۲۳ مجازات تخطی از فرمان الهی مرگ بود (آیه ۱۷) – مرگ روحانی ناگهانی و مرگ جسمی تدریجی. آدم به هنگام نامگذاری حیوانات و پرندگان متوجه شد که آنها نر و ماده هستند. هر یک جفتی برای خود داشت که شبیه خودش بود، اما با اینحال متفاوت. این مسأله آدم را برای معاونی موافق او آماده ساخت. عروس او از یکی از دنده‌هایش بوجود آمد، که از پهلوی راست او گرفته شده بود. به همین شکل هم، هنگامی که عیسی رنج بسیاری را متحمل می‌شد، از پهلویش عروس او امنیت یافت. زن نه از سر او گرفته شد تا بر او غالب باشد، و نه از پایش گرفته شد تا مغلوب او باشد، بلکه از پهلوی او که زیر بازویش قرار دارد تا حفاظت شود، و نزدیک قلب او تا محبت شود.
پیش از اینکه گناه وارد جهان شود خدا این برتری را به مرد عطا کرد. پولس بر اساس ترتیب خلقت برای این موضوع استدلال می‌آورد (ابتدا مرد خلق شد) و هدف از خلقت (زن برای مرد آفریده شد) (اول قرنتیان ۱۱: ۸، ۹). همچنین گرچه این حوا بود که ابتدا گناه کرد، اما توسط آدم، سر، است که گناه وارد جهان شد. او سَر بود پس مسئولیت گناه بر گردن او نهاده شد.
آیه ۱۹ از زمان فعل، که ماضی بعید است روشن است: «خداوند خدا هر حیوان صحرا را….. سرشت،» (زمان فعل در متن اصلی ماضی بعید است) پیش از اینکه مرد را خلق کند.

۲: ۲۴ خدا در آیه ۲۴ ازدواج تک همسری را بنیاد نهاد. همچون تمام رسوم الهی، ازدواج هم برای مرد بنیاد نهاده شد و نباید به ناپاکی کشیده شود. پیوند ازدواج بیانگر ارتباطی است که اکنون میان مسیح و کلیسا وجود دارد. (افسسیان ۵: ۲۲-۳۲)

۲: ۲۵ گرچه آدم و حوا در باغ عدن بدون لباس و یا پوشش زندگی می‌کردند، اما خجالت نمی‌کشیدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »