بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ دی ۲ ژانویه

نان روزانه
۲ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۱

دورانهای اولیه زمین (بابهای ۱-۱۱)

الف – خلقت (بابهای ۱ و ۲)

۱: ۱ «در ابتدا خدا…» این سه کلمه از کتاب مقدس بنیاد ایمان (مسیحی) را شکل می‌دهد. اگر به این سه کلمه ایمان داشته باشید، به تمام آن چیزهایی که در کتاب مقدس می‌آید ایمان خواهید آورد. پیدایش تنها روایت معتبر درباره خلقت به شمار می‌آید، که برای مردم تمام دوره‌ها پر معنا بوده است. این ثبت الهی وجود خدا را مسلم می‌شمارد تا اینکه به دنبال اثبات آن باشد. کتاب مقدس نامی خاص برای آنانی که حقیقت خدا را انکار می‌کنند برگزیده است. این نام احمق است (مزمور ۱۴: ۱ و ۵۳: ۱). همانگونه که کتاب مقدس با خدا آغاز می‌شود، به همین صورت هم او باید در زندگی ما جایگاه اول را داشته باشد.

۱: ۲ یکی از تفسیرهای محافظه کارانه گوناگون از روایت کتاب پیدایش از خلقت، دیدگاه بازسازی خلقت، می‌گوید که بین آیه ۱ و ۲ یک فاجعه بسیار عظیم اتفاق افتاده است، شاید سقوط شیطان (نگاه کنید به حزقیال ۲۸: ۱۱-۱۹). این مسأله باعث شد خلقت اولیه و کامل خدا تهی و بایر شود. از آنجایی که خدا زمین را بایر و تهی نیافریده بود (نگاه کنید به اشعیا ۴۵: ۱۸)، تنها یک فاجعه می‌تواند وضعیت آشفته آیه ۲ را توجیه کند. طرفداران این نظریه خاطر نشان می‌سازند که کلمه‌ای که بود (hāyethā) ترجمه شده است، می‌تواند «شده بود» هم ترجمه شود. پس زمین «تهی و بایر شده بود.»

و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. این عمل همه چیز را برای اعمال خلاق و بازسازی کننده بعدی آماده می‌ساخت. آیات بعدی شش روز خلق و بازسازی و آماده سازی زمین برای سکونت انسان را توصیف می‌کنند.

۱: ۳-۵ در روز سوم خدا فرمان داد نور از تاریکی بدرخشد و چرخه شب و روز را برقرار کرد. این عمل نباید عمل استقرار خورشید، ماه، و ستارگان در روز چهارم بر شمرده شود. در دوم قرنتیان ۴: ۶ پولس رسول تشبیهی میان جدایی نور از تاریکی در ابتدای آفرینش و ایمان آوردن گناهکار به دست می‌دهد.

۱: ۶-۸ پیش از روز دوم، به نظر می‌رسد که زمین کاملاً توسط لایه باریکی از آب احاطه شده بود، شاید به شکل یک بخار و مه سنگین. خدا در روز دوم این لایه را جدا کرد، قسمتی از آن را بر روی زمین به آب تبدیل کرد و قسمتی دیگر را در آسمان به ابر، و لایه‌های اتمسفر را میان آنها قرار داد (افلاک یا گنبد). خدا فلک را آسمان نامید – یعنی، فضای وسیع بالای زمین (نه کهکشانها، و نه آسمان سوم، جاییکه خدا ساکن است). آیه ۲۰ روشن می‌سازد که آسمان در اینجا جاییست که پرندگان در آن پرواز می‌کنند.

۱: ۹-۱۳ و خدا کاری کرد که خشکی از میان آبهایی که سطح زمین را پوشانیده بودند ظاهر شود. پس زمین و دریاها پدید آمدند. همچنین خدا در روز سوم گیاهان و انواع درختان را از زمین رویانید.

۱: ۱۴-۱۹ خداوند در روز چهارم خورشید، ماه و ستارگان را در آسمانها قرار داد تا بتابند و اسباب پیدایش تقویم را فراهم کنند.

۱: ۲۰-۲۳ در روز پنجم آبها از ماهیان مملو شدند و زمین پرندگان و حشرات را به خود دید. مقصود از پرندگان در اینجا همان خفاشها و حشرات پرنده می‌باشد.

۱: ۲۴-۲۵ خدا در روز ششم، حیوانات و خزندگان را آفرید. قانون تولید مثل و ازدیاد در عبارت موافق اجناس آنها دیده می‌شود. اینها همه گونه‌های مختلف حیات جانوران است، اما میان این گونه‌ها پیوندی وجود ندارد.

۱: ۲۶-۲۸ اوج کار خدا خلقت انسان به صورت و موافق و شبیه خودش بود. این بدان معنا است که انسان به عنوان نماینده خدا بر روی زمین قرار داده شد، و او در مواردی شبیه خدا است. همانگونه که خدا تثلیث است (پدر، پسر و روح‌القدس)، انسان نیز یک موجود سه جانبه است (روح، جان و جسم). انسان نیز همچون خدا شعور، طبیعت اخلاقی، قدرت ارتباط با دیگران، و طبیعت احساسی که فراتر از غریزه است دارد. در اینجا هیچ اشاره‌ای به شباهت فیزیکی نشده است. انسان بر خلاف حیوانات، یک پرستنده، یک موجود با تواناییهای ارتباطی بالا، و یک خالق است.

در آیه ۲۶ حتی می‌توان نمونه‌ای از تثلیث را مشاهده کرد: و خدا (الوهیم، جمع) گفت (فعل مفرد در زبان عبری): «آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم (جمع) … ».

کتاب مقدس منشأ جنسیت را عمل خلاقانه خدا می‌داند. نظریه تکامل هرگز نتوانسته شرح دهد که منشأ جنسیت کجا بوده است. به انسان فرمان داده شده که بارور و کثیر شود.
خدا به انسان این اقتدار را بخشید که بر خلقت حکومت نماید ـ تا از آن استفاده نماید و نه سوء استفاده. بحران امروزی بر روی زمین به خاطر طمع، خودخواهی، و بی توجهی انسان است.

۱: ۲۹-۳۰ از آیات پیداست که حیوانات و انسانها در …

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »