بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ تیر ۳ جولای

تفسیر تثنیه فصل ۳۰

ج – ۳. احیاء برای بازگشت به عهد (باب ۳۰)

۳۰: ۱-۱۰ باب ۳۰ پیش بینی می‌کند که قوم عهد را شکسته و به اسارت خواهند رفت. این دقیقا چیزی است که اتفاق افتاد. حتی بعد از آن، اگر آنها با توبه به سوی او بازگردند خدا بر آنها رحم کرده و آنها را احیاء خواهد کرد و آنها را به سرزمین بازخواهد گرداند. علاوه بر احیای جسمی یک بیداری روحانی نیز خواهد بود («و یهوه خدایت دل تو‌‌ را مختون خواهد ساخت»). سپس قوم از برکات اطاعت برخوردار خواهند شد در حالکه دشمنانشان ملعون خواهند بود.

مشورتهای حضرت اعلی باطل نخواهد شد حتی اگر مفعول مشورت شکست بخورد. خدا به کلامی که به پاتریارخها داد عمل نمود و آن سرزمین را تا ابد به فرزندان آنها داد. بعد از اسارت‌‌، که او می‌دانست اجتناب ناپذیر است‌‌، او آنها را احیاء و تغییر خواهد داد. چنین است کار محبت بی قید و شرط آن خدای عظیم محبت! آیه ۶ موضوع عهد جدید را به یاد می‌آورد که شرح آن صدها سال توسط انبیاء بسط و توسعه یافت (ارمیاء ۳۲: ۳۹؛ حزقیال ۳۶: ۲۴). این عهد گرچه در عهد عتیق آشکار شد اما تا مرگ مسیح تایید نشد چون او خون عهد جدید بود (لوقا ۲۲: ۲۰).

۳۰: ۱۱-۱۴ موسی به قوم یادآوری می‌کند که درک کردن عهد کاری چندان سختی (مشکل) و از آنها دور نیست (دست نیافتنی‌‌). پیدا کردن آن‌‌، کاری دوراز انتظار و غیر ممکن بود به همین دلیل خداوند آن را به آنها بخشید و مسئولیت آنها اطاعت از آن بود. این آیات توسط پولس در رومیان ۱۰: ۵-۸ در مورد مسیح و انجیل استفاده و به کار رفته است.
نگاه داشتن عهد آسان نبود اما خدا برای موارد شکست شرایطی تدارک دیده بود. در این موارد مردم می‌بایست توبه کنند و قربانی‌های معینی بیاورند. از آنجا که قربانی‌ها نمونه مسیح هستند درسی که از این قسمت گرفته می‌شود این است که شخص گناهکار باید توبه کند و ایمانش را بر خداوند عیسی مسیح بگذارد.

۳۰: ۱۵-۲۰ قوم فرا خوانده شدند تا از طرفی بین حیات و نیکویى و از طرف دیگر مابین موت و بدى انتخاب کنند یعنی حیات برای اطاعت و مرگ در نتیجه نااطاعتی. موسی قویا از آنها می‌خواهد تا حیات و‌‌ برکت را انتخاب کنند. پاسخ درست آنها منتج به نتایجی خوب خواهد شد شامل عمر طولانی و حیات وافر روحانی که از مفهوم ضمنی این کلمات نتیجه می‌شود: و به «یهوه‌‌ … ملصق شوى». تنها گزینه دیگر در مقابل حیات و برکت انتخاب یکی از لعنت‌ها بود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »