بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ اردیبهشت ۲ می

تفسیر اعداد فصل ۴

۴: ۱-۳ سرشماری موجود در باب ۴ به منظور تعیین تعداد لاویانی بود که می‌توانستند فعالانه در ارتباط با خیمه فعالیت کنند یعنی مردانی از رده سنی سی تا پنجاه ساله.

۴: ۴-۲۰ خروج ۲۵: ۱۵ می‌گوید: «و عصاها در حلقه‌های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود» اما آیه ۶ می‌گوید که کاهنان «چوب دستهایش را بگذارند». به منظور حل این مشکل در تفسیر کیل و دلیتزش این آیه به این صورت تفسیر شده است: «حلقه‌ها را تنظیم کنند».
نخست وظایف قهاتیان عنوان شده است (آیات ۴-۲۰). هارون و پسرانش به جمع کردن خیمه و ظروف مقدس ، در هنگام کوچ قوم ، اختصاص داشتند (آیات ۵-۱۳). تابوت (آیات ۵-۶) ؛ میز نان تقدمه (آیات ۷-۸)؛ شمعدانهای طلایی (آیات ۹-۱۰)، مذبح طلایی (آیه ۱)، ظروف (آیه ۱۲)، و مذبح برنزی (آیات ۱۳-۱۴) می‌بایست با پوست خز پوشانده می‌شد. پسران دیگر قهات مسئولیت حمل اجراء پوشش دار خیمه را به عهده داشتند (در اینجا به حوضچه اشاره‌ای نشده است ولی احتمالا باید آن را نیز حمل می‌کردند). به دلیل احتمال مجازات مرگ آنها اجازه نداشتند که بدون پوشش آنها را لمس یا حتی به آنها نگاه کنند (آیات ۱۵، ۱۷-۲۰). العازر پسر هارون مسئولیت خیمه و اسبابش را به عهده داشت (آیه ۱۶).
پرده بین قدس و قدس الاقداس همیشه تابوت را از دید مردم پنهان می کرد آیه ۵). حتی وقتی اسرائیلیان در حال حرکت بودند ، تابوت با همین پوشش ، که تصویری از بدن خداوند ما عیسی مسیح بود ، پوشیده می‌شد. هیچکس به جز کاهن اعظم اجازه نداشت که به تخت خدا که بالای تابوت قرار داشت نگاه کند تا زمان جلجتا که پرده هیکل تا به ابد پاره شد.

۴: ۲۱-۲۸ جرشونیان می بایست پرده های خیمه، خیمه اجتماع، پرده‌های در ورودی و صحن‌ها را حمل می‌کردند. ایتامار پسر هارون مسئول جرشونیان بود.

۴: ۲۹-۳۳ خاندان پسران مراری موظف به حمل تختها، پشت بندها، ستونها، پایه‌ها، و میخها و طنابها بودند.

۴: ۳۴-۴۹ نتیجه سرشماری چنین بود:

قهاتیان ۲۷۵۰
جرشونیان ۲۶۳۰
مراریان ۳۲۰۰
کل تعداد لاویان ۳۰ تا ۵۰ ساله

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »