بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ فروردین ۳۱ مارچ

تفسیر خروج فصل ۳۹

چ – فراهم ساختن لباس کاهنان (باب ۳۹)

۳۹: ۱-۷ اکنون به فراهم کردن لباس کاهنان می‌رسیم. در همین آغاز به چهار رنگ بر می‌خوریم. برخی آنها را نمادی از جلال چندگانه مسیح که در چهار انجیل دیده می‌شود می‌بینند: ارغوانی (متی – پادشاهی)، قرمز (مرقس – خادم رنجدیده)، سفید (لوقا – انسان بی گناه)، لاجوردی (یوحنا – پسر خدا که از آسمان به زمین آمده است). رشته‌های نازک در ایفود از الوهیت مسیح سخن می‌گویند (آیه ۳). بر روی هر نوار ایفود (سر دوشی) سنگی از عقیق بود که بر روی هر یک نام شش طایفه اسرائیل حک شده بود.

۳۹: ۸-۲۱ سینه بند دوازده سنگ گرانبها را که نمادی از دوازده طایفه اسرائیل بودند بر روی خود حمل می‌کرد (آیات ۱۰-۱۴). کاهن اعظم ما نیز چنین است. پیتر پل (Peter Pell )، واعظ کلام آن به زیبایی توصیف کرده است: «قوت شانه‌ها و محبت دل او نام قوم خدا را به حضور خدا می‌برد.»

۳۹: ۲۲-۲۶ ردای ایفود در واقع یک ردای آبی بود که کاهن باید آن را زیر ایفود می‌پوشید. بر روی دامن آن از زنگوله‌های طلای خالص و انارهایی آبی، ارغوانی و قرمز بودند. اینها از میوه‌های روحانی سخن می‌گویند و شهادتی که در کاهن اعظم ما دیده می‌شود و ما نیز باید آنها را در خود حمل کنیم.

۳۹: ۲۷-۲۹ پیراهن‌های کاهنان در واقع اولین پوششی بود که به تن می‌کردند (لاویان ۸: ۷). سپس جامه‌های جلال را بر روی آن می‌پوشیدند. خدا ابتدا گناهکار توبه کار را با عدالت خود می‌پوشاند (دوم قرنتیان ۵: ۲۱). هنگامی که خداوند عیسی بازگردد، قوم خود را با جامه‌های جلال می‌پوشاند (فیلیپیان ۳: ۲۰، ۲۱). عدالت باید بر جلال یافتن مقدم باشد.

۳۹: ۳۰-۳۱ تنگه افسر مقدس یا بهتر بگوییم نیم تاج مقدس که بر روی عمامه رئیس کهنه قرار داشت همچون انگشتری بود که عبارت «خداوند مقدس باد» بر روی آن خاتم شده بود تا شاید گناه موقوفات را بپوشاند (خروج ۲۸: ۳۸).

۳۹: ۳۲-۴۳ هنگامی که قوم کار را تمام کردند و قسمتهای گوناگون خیمه را نزد موسی آوردند، او آنها را بررسی کرد تا همه چیز بر طبق مشخصاتی که خدا داده بود درست شده باشند. و موسی قوم را برکت داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »