بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ خرداد ۱ جون

تفسیر اعداد فصل ۳۴

ج – ۲ – ۸. مرزهای سرزمین موعود (باب ۳۴)

۳۴: ۱-۱۵ مرزهای سرزمینی که خدا به اسرائیل وعده داده بود در آیات ۱-۱۵ آمده است. به طور کلی، مرز جنوبی از سرحد جنوبی دریای نمک به طرف نهر (نه رودخانه) و دریای مدیترانه کشیده می‌شود (آیات ۳-۵). مرز غربی دریای بزرگ (مدیترانه( بود (آیه ۶). مرز شمالی از دریای مدیترانه به کوه هور (نه آن کوه هوری که در سفر اسرائیل بدان اشاره شده است) به مدخل حمات و حَصَر عینان کشیده می‌شد (آیات ۷-۹).
مرز شرقی از حصر عینان به سمت جنوب به دریای کنِرَّت (جلیل) به سمت پایین … رودخانه اردن و به دریای نمک (مرده( کشیده می‌شود (آیات ۱۰-۱۲). نه و نیم قبیله می‌بایست سرزمینهای بالا را به میراث ببرند چون به دو و نیم قبیله دیگر قبلا بخش شرقی وعده داده شده بود (آیات ۱۳-۱۵).

۳۴: ۱۶-۲۹ نام مردانی که برای تقسیم سرزمین تعیین شدند در آیات ۱۶-۲۹ آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »