بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰فروردین ۳۰ مارچ

خروج فصل ۳۸

۱۳ – مذبح قربانی سوختنی (۳۸: ۱-۷)

قربانی سوختنی نمادی از صلیب است، زمانی که خداوند عیسی خود را به عنوان یک قربانی کامل تقدیم کرد. مرگ داوطلبانه مسیح راهی دیگر برای رسیدن به خدا نیست.

۱۴ – حوض (۳۸: )

حوض از خدمت کنونی مسیح سخن می‌گوید، که قوم خود را آب کلام طاهر می‌سازد (افسسیان ۵: ۲۶). باید دستها و پاهای خود را پیش از هر خدمتی می‌شستند. این رو پیش از اینکه بتوانیم خدمت مؤثری برای خداوند داشته باشیم گامهای ما باید پاک باشند. از آینه‌های زنان خادم ساخته شده بود. از خود جای خود را به خدمت خدا می‌دهد.

۱۵ – صحن مسکن، ستونها و پرده‌ها (۳۸: ۹-۳۱)

: ۹-۲۰ صحن بیرونی خیمه دارای پرده‌هایی بود، به همراه پنجاه و شش ستون به همراه پشت بندهای برنجی و قلابهای نقره‌ای، و یک پرده برای دروازه. سفید حاکی از عدالت است که گناهکار بی ایمان را از رسیدن به خدا باز می‌دارد، اما از سویی دیگر ایماندار را درون خود حفظ می‌کند. راه ورودی به صحن دروازه بود، که از کتان نازک لطیف بود و با رنگهای آبی، ارغوانی و قرمز آراسته شده بود. دروازه نمادی از مسیح است («من در هستم،» یوحنا :۱۰: ۹) اینجا به عنوان تنها راه نزدیک شدن به خدا. نازک تصویری از پاکی اوست؛ یا آبی نمادی از منشأ آسمانی او؛ از جلال پادشاهی او؛ قرمز نمادی از رنجهای او برای گناه.

: ۲۱-۲۳ در اینجا نامهای کارگران ماهر تکرار شده است. که خدا طرحی دارد، افرادی را برای آن کار بر می‌گزیند. برای بنای خیمه بصلئیل و اهولیاب را تجهیز کرد. برای بنای هیکل او حیرام را انتخاب نمود تا مواد اولیه را فراهم نماید. برای بنای کلیسا پطرس و پولس را به عنوان کارگران خود انتخاب کرد.

: ۲۴-۳۱ موادی که برای بنای خیمه استفاده می‌شد به دقت مشخص شده است. آنها به پول امروز میلیاردها تومان است. ما نیز می‌توانیم اموال خود را برای کار خداوند هدیه کنیم، و در مقابل بگوییم، «طلا و نقره‌ام را به تو می‌دهم؛ کوچکترینها را نیز دریغ ندارم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »