بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ فروردین ۲۱ مارچ

تفسیر خروج فصل ۲۹

۲. تقدیس کاهنان (باب ۲۹)

۲۹: ۱-۹ خدا هارون و پسرانش را به عنوان اولین کاهنان برگزید. پس از آن تنها راه برای کاهن شدن این بود که شخص در یک خانواده کاهن به دنیا بیاید. در کلیسا تنها راه برای خادم شدن تولد تازه است (مکاشفه ۱: ۵، ۶).
رسومی که در اینجا ذکر شده‌اند در لاویان باب ۸ به انجام رسیدند. تقدیس کاهنان چیزی شبیه به طهارت جزامیها بود (آیه ۱۴). در هر دو صورت، خون قربانی بر شخص پاشیده می‌شود، که در واقع تعلیمی بود از این حقیقت که انسان گناهکار تنها با پرداخت کفاره می‌تواند به خدا نزدیک شود.

مواد قربانی در آیات ۱-۳ شرح داده شده‌اند؛ دستورات مفصل درباره استفاده از آن بعداً شرح داده می‌شود. اولین گام برای تقدیس کاهنان شستن هارون و پسرانش با آب کنار دروازه خیمه اجتماع بود (آیه ۴). در مرحله دوم هارون با جامه‌هایی که در باب قبل از آن صحبت شد پوشانیده شد (آیات ۵، ۶). سپس او با روغن مسح شد (آیه ۷). و سپس پسران با رخت کهانت پوشانیده شدند (آیات ۸، ۹).

۲۹: ۱۰-۲۱ در ادامه درباره سه قربانی صحبت شده است : گوساله برای قربانی گناه (آیات ۱۰-۱۴)؛ قوچ برای قربانی سوختنی (آیات ۱۵-۱۸)؛ و قوچ دیگر برای تقدیس (آیات ۱۹-۲۱). گذاشتن دستها بر روی قربانی به معنای یکی شدن با قربانی بود و نشانی بود از اینکه قربانی به جای تقدیم کننده جان خود را می‌دهد (آیات ۱۰). مسلما خون نمادی از خون مسیح بود، که برای بخشش گناهان ریخته شد. پیه یا چربی بهترین قسمت حیوان قربانی بود و باید به خداوند تقدیم می‌شد (آیات ۱۳). قوچ اول باید کاملاً بر روی مذبح سوخته می‌شد (آیات ۱۵-۱۸). این عمل نمادی است از وقف و سرسپردگی کامل مسیح و اینکه او به طور کامل خود را به خدا تقدیم کرد. خون قوچ دوم (قوچ تقدیس) باید به نرمه گوش راست هارون، و به نرمه گوش پسرانش، و به شست دست راست ایشان، و به شست پای راست ایشان و نیز بر رختهای آنها پاشیده می‌شد (آیه ۲۱). این نمادی بود از نیاز به پاک شده از گناه در هر قسمت از زندگی انسان – گوش برای اطاعت از کلام خدا، دست برای خدمت به او، و پا برای قدم زدن و سلوک کردن با او. شاید به نظر عجیب باشد که رختهای زیبای کاهنان باید به خون آلوده می‌شد؛ شاید خون کفاره در نظر انسان جذاب نباشد، اما مسلما در نظر خدا الزامی است.

۲۹: ۲۲-۳۴ سپس خدا به موسی دستور می‌دهد که مواد لازم برای مقبول افتادن قربانی را به دست کاهنان بدهد (آیات ۲۲-۲۸). قربانی اول (آیات ۲۲-۲۵) باید در حضور خداوند جنبانیده می‌شد و سپس بر روی مذبح قربانی سوختنی سوزانیده می‌شد. سینه قوچ باید در حضور خداوند جنبانیده می‌شد، احتمالاً به صورت افقی، و ساق رفیعه (کتف) آن نیز باید جنبانیده می‌شد، احتمالاً به صورت عمودی. سپس این دو قسمت برای خوراک به کاهن داده می‌شد (آیات ۲۶-۲۸). سینه‌هایی که تکان داده می‌شود نشانی است از محبت خدا نسبت به ما و کتفی که تکان داده می‌شود نشانی است از قدرت او که از ما حمایت می‌کند. رختهای هارون بعد از او از آن پسرانش می‌شد، چرا که کهانت باید از پدر به پسر منتقل می‌گردید (آیات ۲۹، ۳۰). خوراک کاهنان و اینکه چگونگی تهیه آن در آیات ۳۱-۳۴ توصیف شده است.

۲۹: ۳۵ مراسم تقدیس هفت روز به طول می‌انجامید، قربانی‌ها باید هر روز تکرار می‌شد و مذبح باید توسط خون پاک می‌شد و با روغن مسح می‌گردید (آیات ۳۵-۳۷). از آن پس کاهنان باید دو بره یک ساله را بر روی مذبح قربانی سوختنی تقدیم می‌کردند – یک بره در صبح و بره‌ای دیگر در عصر همان روز (آیات ۴۳-۴۶).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »