بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ خرداد ۲۲ می

تفسیر اعداد فصل ۲۴

۲۴: ۱-۲ بلعام که فهمیده بود خدا مصمم است تا اسرائیل را برکت دهد به دنبال دریافت پیغام لعنت نبود. او فقط به پایین به اردوگاه اسرائیل نگاه کرد و روح خدا بر او آمد و باعث شد او چیزهایی ماورای عقل و اراده خود بگوید.

۲۴: ۳-۹ سومین پیغام از زیبایی خیمه‌های اسرائیل می‌گوید و وفور نعمت، وسعت کامیابی، پادشاهی پرجلال و قدرت پایمال کردن دشمنان آنها را پیش بینی می‌کند. اجاج (آیه ۷) احتمالا در میان عمالیقیان نام رایجی بود. کسی جرأت آن را نداشت که این شیران را از خواب بیدار کند (آیه ۹). آنانی که اسرائیل را برکت دهند برکت می‌یابند و کسی که لعنت کند لعنت می‌یابد. در اینجا نبوت بلعام عهدی را که به ابراهیم داده شد منعکس می‌کند: «به کسانی که تو را برکت دهند، برکت خواهم داد. امّا به کسانی که تو را لعنت کنند، لعنت خواهم کرد» (پیدایش ۱۲: ۳).

۲۴: ۱۰-۱۴ بالاق که حالا کاملا درمانده شده بود بلعام را به شکست محکوم می‌کند. اما بلعام نبی به او یادآوری می‌کند که او از آغاز گفته بود که او فقط هرچه را که خداوند بفرماید می‌تواند بگوید. بلعام قبل از ترک بالاق و بازگشت به خانه، به بالاق می‌گوید که اسرائیل در روزهای آینده چه بلایی بر سر موآبیان خواهد آورد.

۲۴: ۱۵-۱۹ چهارمین نبوت در ارتباط است با پادشاهی («ستاره‌ای درخشان» یا «عصا») است که در اسرائیل خواهد برخاست تا موآب و جمیع ابنای فتنه را هلاک کند (آیه ۱۷؛ ارمیا ۴۸: ۴۵). ادوم نیز توسط این پادشاه شکست خورده تحت انقیاد او در خواهد آمد. این نبوت به طور نسبی توسط داود پادشاه تحقق یافت اما با آمدن مسیح تحقق کامل خواهد یافت.

۲۴: ۲۰-۲۵ بلعام وعده‌های شوم مشابه‌ای را در ارتباط با عمالیقیان، قینیان، آشور و قوم عابر به زبان آورد (آیات ۲۰-۲۴). عمالیقیان کاملا نابود خواهند شد. قینیان به تدریج از نظر تعداد کم شده تا اینکه آشوری‌ها بالاخره آنها را به اسارت خواهند برد. حتی آشور توسط سپاهی مسلح از قبرس (عبری کتّیم است که بیشتر به معنی قبرس است اما احتمالا اشاره به یونان و نیروهای اسکندر کبیر می‌کند) تسخیر خواهد شد. عابر احتمالا به معنی نسلهای غیر یهودی پاتریارخهای بعد از طوفان نوح است.
قبل از ترک بلعام، بالاق چرخ وقایع دردناک باب ۲۵ را به حرکت در آورد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »