بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ اردیبهشت

آزادی از خجالت 

نان روزانه 

 

 

۲۳ اردیبهشت / ۱۴ مِی

 

 

 

آزادی از خجالت

 

 

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

احساس خجالت، یک احساس منفی و آزار دھنده ای است که متاسفانه برخی از مسیحیان از  ً آن رنج می برند. سو استفاده ھای جنسی و احساسی در دوره کودکی و تمسخر شدن علت آن غالبا در دوران مدرسه است. یک بار داستانی را از مدیر مدرسه ای شنیدم که دانش آموزی را انتخاب کرده و به او گفت که بایستد. سپس به ھم کلاسی ھایش گفت : ” ھمه شما در امتحان قبول شده اید به جز او. ” این نوجوان چه احساس دیگری به جز خجالت می توانست داشته باشد؟ تجربیاتی که ً به سختی فراموش می شود و اگر سال ھای بسیاری از آن سالیان قبل در زندگی ما رخ داده گاھا ً تجربه گذشته باشد یافتن ریشه ھای آن دشوار تر می شود. آنچه اولین بار اتفاق افتاده احتمالا ً بیشترین علل خجالت و شرمساری در آخرین چیزی است که شخص از آن آزاد می شود.
احتمالا جوامع غربی سو استفاده جنسی است. من با قربانیان بی شماری در این زمینه گفتگو داشته ام و آنھا زمانی از این خجالت آزاد شدند که نزد صلیب آمدند. این پیام نبوتی توضیح می دھد که عیسی مسیح چه کاری برای ما انجام داد :

 

” خداوندگار یھوه گوش مرا گشود و من سرکشی نکردم و روی بر نتافتم . پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا کندند آری از رسوایی و آب دھان روی خود را نپوشاندم.”  

 

                                                                                      ( اشعیا ۵٠ : ۵ -۶ )

 

مسیح گفت که ” پشتم را به ضرب شلاق کسانی که مرا می زدند سپردم. او می توانست خود را نجات دھد. او می توانست لشکر فرشتگان را صدا کند تا او را نجات دھند اما این کار را نکرد. آن چیزی که عیسی از ضربات شلاق تحمل کرد فراتر از تصورات ماست. صحنه وحشتناکی بود. چونکه تکه ھای کوچک فلز برروی شلاق، وقتی که با بدن او تماس پیدا می کرد پوستش را می کند. این کاری بود که عیسی برای ما انجام داد. او صورت خود را از شرم شلاق پنھان نکرد. عیسی مسیح بر روی صلیب شرم و خجالت ما را متحمل شد.

 

 

خداوندم عیسی 

مسیح برای کارت بر صلیب از تو متشکرم . 

اعلام می کنم که عیسی بر صلیب مرا از خجالت 

آزاد کرد . چونکه او شرم مرا متحمل شد 

تا بتوانمدر جلال او سهیم گردم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »