بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۱۷ اسفند

تسلیم خداوند

نان روزانه 

 

۱۷ اسفند / ۷ مارس

 

 

تسلیم خداوند

 

 

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند 

 

 

پولس می گوید :

“پس مگذارید گناه در بدن ھای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه ھمچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. ” 

 

                                                                              ( رومیان ۶ : ١٢- ١۴)

 

 

 

ما آزاد شده ایم. گناه نباید دستھا و پاھا و زبان ما را کنترل کند. بر عکس پولس می گوید که ما باید خود و اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنیم تا ابزار پارسایی در خدمت خداوند و جلال او باشند. اما این تسلیم کردن دارای دو جنبه است. اول اینکه ما باید اراده خود را با گفتن این جمله تسلیم خداوند کنیم. ” نه خواست من بلکه اراده تو انجام شود .” و دوم درخواستی است که  در دعای ربانی گفته می شود. ” اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود .” ( متی ۶: ١٠) زمانی که  ما دعا می کنیم اراده تو کرده شود این دعا باید آگاھانه باشد یعنی بر اساس اراده ھمان شخصی باشد که خواسته اراده خداوند انجام شود. زمانی که ما اراده خود را تسلیم خداوند کردیم باید اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنیم تا ابزار پارسایی گردند. در یونانی واژه  ” ابزار ” از لحاظ لغوی به  معنای ” اسلحه ” است که در نبرد روحانی به کار گرفته می شود. این اعضا ابزار ساده ای نیستند. ابزاری مانند کج بیل و خیش نیستند. بلکه ابزارھایی مانند شمشیر ھستند. تعمید روح القدس کلید این کار است زیرا در این کار ما اراده خود را تسلیم خداوند می کنیم و سپس  یکی از اعضای متمرد وجود خود را که از کنترل آن ناتوان ھستیم یعنی زبان مان را به دست او میسپاریم. زمانی که تعمید روح القدس را دریافت می کنیم در واقع آن فرمان از کلام خدا را که می گوید اعضای بدن خود را به عنوان ابزار پارسایی ( اسلحه ھای روحانی ) به کار ببرید محقق می شود. به طور قاطع زمانی که زبان ما به خداوند تسلیم می شود و روح القدس آن را در اختیار می گیرد تبدیل به اسلحه ای برای نبرد می شود. اسلحه ای که از آن دردعا، شھادت و موعظه استفاده می کنیم.

 

خداوندا 

تو را به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم 

وجود خود را تسلیم تو می کنم و اعلام می نمایم 

که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که 

تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند 

و باعث جلال او شوند. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »