بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۹ بهمن

نان روزانه

۲۹ بهمن / ۱۷فوریه

ُغسل و احیا بوسیله روح القدس

بدن من معبد روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است

 

فرایند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است

بیائید به این موضوع نگاھی اجمالی بیاندازیم. از غسل و شستن و پاک شدن شروع می کنیم.
گناه باعث ناپاکی می گردد. ما از درون ناپاک و کثیف ھستیم و احتیاج به پاک شدن داریم. اما چگونه می توانیم آن پاکی را بدست آوریم؟ تنھا خون عیسی مسیح است که می تواند گناه ما را پاک سازد.

” ولی اگر به گناھان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناھان ما را می آمرزد و از ھر ناراستی پاکمان می سازد.” 

                                                                                          ( اول یوحنا ١ : ٩) 

خداوند نه تنھا گذشته ما را می بخشد بلکه ما را از تمام ناپاکی ھا پاک می سازد. در ھمین باب یوحنا می گوید که این خون عیسی پسر خدا است که ما را پاک می سازد (آیه ٧ را مطالعه کنید) مرحله دوم این فرآیند نو شدن یا تولد تازه است. عیسی به نیقودموس گفت :

 

” عیسی در پاسخ گفت : آمین آمین به تو می گویم تا کسی از نو زاده نشود نمی تواند پادشاھی خدا را ببیند

 

                                                                                           ( یوحنا ٣ : ٣ )

این تولدی است که از خداوند و از بالا می آید. کمی جلو تر می گوید :

” آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است. “

 

                                                                                          (  یوحنا ٣ : ۶ )

زمانی که از مادران خود زاده شدیم این تولد فیزیکی و جسمانی ما بود. این نوع تولد باعث نجات ما نمی شود.ما باید حیاتی کاملا تازه در وجود خود تجربه کنیم که از آسمان و از طریق روح القدس در ما ایجاد می شود. این همان نو شدن یا تولد تازه است. خداوندا تو را به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم.اعلام می کنم که عیسی مسیح مرا توسط خون خود از گناه پاک می کند و من نو شده و تولدی تازه را تجربه می کنم.حیاتی کاملاً تازه در من بواسطه روح خداوند آغاز شده است و بدن من هیکل روح القدس گشته که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »