بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  چهارشنبه ۲۵ فروردین

شفا برای همه 

نان روزانه 

 

 

۲۵ فروردین / ۱۴ آوریل

 

 

 

شفا برای همه

 

 

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم

 

 

 

ھنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به درکرد و ھمۀ بیماران را شفا داد. بدین سان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به حقیقت پیوست که :

 

او ضعف ھای ما را برگرفت و بیماری ھای ما را حمل کرد

 

( متی ٨ : ١۶ – ١٧ ) 

 

 

متی برای توصیف مشکلات جسمی از دو واژه ضعف و بیماری استفاده می کند. برای درک تفاوت میان این دو می توان ضعف را به عنوان ناتوانی تعریف کرد. یعنی مواردی که ما نسبت به آنھا ناتوان ھستیم و در وجودمان ضعف وجود دارد. مانند واکنش ھای آلرژیک و یا گزش زنبور. بیماری ھا را می توانیم جزو مرض ھای واقعی جسمی بدانیم. بیماریھایی چون وبا و آنفلوانزا . متی چنین می نویسد خدماتی که عیسی برای شفای مردم انجام می دھد در واقع تحقق باب ۵٣ کتاب اشعیای نبی است که عیسی ھمه مرض ھای ایشان را برداشت. چرا ؟ زیرا در محکمه ابدی خداوند او بیماری ھای ما را برداشته و دردھای ما را بر خود گرفته است. این خبری است بسیار نیکو و اگر کلیسا واقعا این امر را باور داشت در آن صورت برای او بشارت به امری بسیار ساده و مھمی تبدیل می شد.  زمانی  که  به  پاکستان  مسافرت  کردم خداوند نکات بسیاری را برایم  مکاشفه  نمود. ٩٨ %جمعیت پاکستان مسلمان ھستند. ما در جلسات خود ١۶٠٠٠ شرکت کننده داشتیم بدون آنکه احتیاج به تبلیغ باشد چرا؟ زیرا ما برای بیماران دعا کرده بودیم و آنھا شفا یافته بودند. نه اینکه تمام آنھا شفا بیابند بلکه عده کمی از آنھا شفا یافتند. کوران بینا شدند کران توانستند بشنوند و مفلوجان خرامان گشتند. ھیچ مشکلی در این روش وجود ندارد این اولین روشی بود که خداوند برای جذب مردم بکار می برد.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو بخاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که با قربانی عیسی  ،

شفای خداوند برای همه مهیا شده و 

این شفا شامل حال من نیز می شود 

زیرا عیسی مجروح شد تا من شفا بیابیم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »