بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنج شنبه ۱۲ فروردین

خداوند منتظر واکنش ما است

نان روزانه 

 

۱۲ فروردین /  ۱ آوریل

 

 

 

خداوند منتظر واکنش ما است

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد 

 

 

 

ایمان دارم که خداوند از قوم ایماندارخود انتظار دارد که در رابطه با آنچه وی در اسرائیل و خاورمیانه انجام می دھد واکنش مناسبی نشان دھد. به ما این اجازه داده نشده که در حالتی خنثی و بی تفاوت و منفعل باقی بمانیم. خداوند از ما پاسخ می طلبد. در کتاب ارمیا خداوند به ما فرمان می دھد که چه کاری انجام دھیم.

 

” خداوند چنین می فرماید : به جھت یعقوب بانگ شادی سر دھید برای سر آمد قومھا فریاد بر آورید ندا در دھید و بستائید و بگوئید ای خداوند قوم خود را نجات ده باقیماندگان اسرائیل را . اینک آنان را از سرزمین شمال خواھم آورد و از کرانه ھای زمین جمع خواھم کرد . ھمراه شان کوران و لنگان آبستنان و زنان زائو خواھند بود آری جماعتی عظیم بدین مکان باز خواھند گشت . ” 

 

                                                                                          ( ارمیا ٣١ : ٧ – ٨ ) 

 

 

 

خداوندا 

از تو تشکر می کنم که تو نسبت به قوم خود اسرائیل 

وفادر هستی. من هم اکنون برای آن ملت شفاعت می کنم. 

اعلام می کنم که خداوند قوم خود را احیا کرده و 

آن ها را گرد هم می آورد. من با دیگر ایمانداران 

در دعا متحد می شوم. 

چون خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »