بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۵ فروردین

شفا برای بدن

نان روزانه 

 

۵ فروردین / ۲۵ مارس

 

 

شفا برای بدن

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من 

 

 

 

کلام خدا چنین می گوید که عیسی :

” او خود گناھان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناھان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم ھمان که به زخمھایش شفا یافته اید ”  

 

 

                                                                                       ( اول پطرس ٢ : ٢۴ )

 

 

او گناھان ما را بر صلیب بر بدن خود حمل نمود و بر صلیب بدن او تبدیل به قربانی گناه شد. او  زحماتی(رنجی) را که ما شایسته اش بودیم بر بدن خود حمل کرد تا ما بتوانیم از گناه آزاد شویم.
( متی ٨ : ١٧ )  کلام خدا ھمچنین می گوید: عیسی بر بدن خود این بار را حمل نمود و توسط زخمھای او ما شفا یافتیم. (اول پطرس ٢ : ٢۴ را مطالعه کنید.) از دیدگاه خداوند آزادی ما از گناه ھم اکنون مھیا شده است. خداوند نجات ما را تحقق بخشیده و این کار انجام شده است. نکته جالب اینجاست که عھد جدید شفا را مفھومی مرتبط با آینده نمی داند بلکه آنرا برای گذشته بکار می برد. ما در زمان مرگ عیسی از زخم ھای او شفا یافته ایم پس شفا ھم اکنون برای ما مھیا شده است. ایمانداران گاھی از من می پرسند چطور بدانم که آیا اراده خداوند برای من این است که شفا بیابم یا نه ؟ معمولا این پاسخ را می دھم اگر تو یک مسیحی متعھد ھستی و با خون عیسی فدیه شده ای فکر می کنم سئوال اشتباھی می پرسی. این که چگونه بدانم آیا اراده خداوند برای من شفا است یا خیر سئوال صحیحی نیست بلکه سئوال صحیح این است که چگونه می توانم آن شفایی که خداوند برای من مھیا نموده را بدست آورم؟ ھدف خداوند این است که کاملیت وجود ما را نجات داده و شفا بخشد. یعنی روح و جان و جسم مان را. چنانکه پولس می گوید :

 

” خدای آرامش، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی عیب محفوظ بماند. ” 

 

                                                                                   ( اول تسالونیکیان ۵  : ۲۳ )

 

خداوندا

تو را برای آنچه برای جسم من تدارک دیده ای شکر می کنم.

اعلام می کنم که بوسیله مرگ عیسی بر صلیب  فدیه داده شده 

و شفا یافته ام و هدف خداوند این است که  تمام وجود مرا محفوظ بدارد. 

یعنی روح و جان و جسم مرا. زیرا بدن من برای خداوند است 

و خداوند برای بدن من. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »