بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۳ تیر

همکاری خردمندانه با خداوند 

نان روزانه 

 

 

۳ تیر / ۲۴ ژوئن

 

همکاری خردمندانه با خداوند

 

من دوست مسیح هستم 

 

 

 

انسان اول یعنی آدم یک برده نبود زیرا خداوند او را به ھم کاری خردمندانه دعوت کرد . ھنگامی که خداوند خواست حیوانات را نام گذاری کند چنین گفت: ” آدم اینجا بیا و به این حیوانات نگاه کن به من بگو به نظر تو چه نامی بر آن ھا بگذاریم ؟ ” در زبان عبری نام ھر چیز بیان گر طبیعت آن چیز ھست. بنابراین در نام نھادن حیوانات آدم باید از طبیعت آن ھا و از رابطۀ آن ھا با یکدیگر اطلاع می داشت.ھر نامی که آدم بر حیوانات نھاد ھمان نام ھمیشگی آن ھا شد. خداوند حیوانات را نام گذاری نکرد اما خداوند به آدم بصیرت و حکمتی برای انجام اینکاربخشید. به ھمین صورت ما نیز در رابطۀ جدید خود با عیسی مسیح برده نیستیم بلکه ما ھم کاران ذی شعور و خردمند خداوند ھستیم. یوحنا ١۵:١۵ جمله ای شگفت انگیز را بیان می کند .” دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده از کار ھای اربابش آگاھی ندارد بلکه شما را دوست خود می خوانم زیرا ھر انچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساختم . ” عیسی ھیچ چیزی را از ما دریغ نمی کند. اگر چیزی ھست که ما نمی دانیم این به خاطر آن است که ما برای درک آن مکاشفه آمادگی نداریم . اما مشکل اصلی آن چیزی است که ما می دانیم.عیسی بر اساس ھمان چیزی که پدر به او نشان داد عمل کرد. اگر ما نیز ھمین کار را انجام دھیم ھمان مکاشفه در دسترس ما قرار خواھد گرفت.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای .اعلام

می کنم که می خواهم خود را برای دریافت 

مکاشفات خداوند آماده سازم و بر  اساس 

آنچه تاکنون برایم آشکار شده عمل کنم . 

اعلام می کنم من دوست مسیح هستم 

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »