بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  پنجشنبه ۲۶ فروردین

پذیرش شفا 

نان روزانه 

 

 

۲۶ فروردین / ۱۵ آوریل

 

 

 

پذیرش شفا

 

 

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم 

 

 

 

در سال ١٩۴٣ من بیمار بودم و ماه ھا در بیمارستان بستری شدم. خانمی از مؤسسه Army Salvation برای ملاقات من آمد و برایم دعا کرد. در آن زمان این کلام را از خداوند دریافت کردم. ” به کاری که بر جلجتا صورت گرفت دقت کن و ببین که این کار از ھر جھت کامل است . ” از آن روز به بعد این جمله را مد نظر داشتم وسعی کردم آنرا در زندگیم بکار برم. می دانم که تنھا گوشه ای از آنچه بر صلیب رخ داده برایم باز شده است اما می دانم که این کارِ کاملی است. از ھر زاویه ای که به صلیب بنگری تمام و کمال است. ھر گونه کمکی که ما ِ احتیاج داشته باشیم به صورت عملی بر صلیب محقق شده است. ممکن است بگوئید این چیز ساده ای است اما چگونه می توانیم این شفا را برای خود بپذیریم ؟ زمانی که مردم در باره شفا فکر می کنند این فکر ایجاد می شود. ” چگونه می توانم درک کنم که آیا این اراده خداوند است تا من شفا یابم یا خیر؟ ” اگر ما فرزندان خداوند ھستیم این سئوالِ اشتباھی است چون شفا نان فرزندان است. زیرا عیسی گفت :

 

” نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست. “

 

                                                                              ( متی ١۵ : ۲۶ ) 

 

زن سامری پاسخ صحیحی را برای این جمله عیسی داشت. آن زن واقعاٌ زن با ایمانی بود. فرزندان بسیاری وجود دارند که نان کامل در اختیار آنھا قرار دارد اما ھنوز بیمارند. ممکن است ھمه پدران این توانایی را نداشته باشند که برای خانواده خود بستنی یا استیک تھیه کنند ولی ھر پدری این وظیفه را دارد تا برای فرزندان خود نان تھیه کند. پدر آسمانی نان فرزندان خود را بر میز قرار داده است نانی که به من و تو تعلق دارد. این سئوال را اینگونه باز کنم که چگونه می توانم شفایی که خداوند تدارک دیده است را در زندگیم بپذیرم و آنرا به کار گیرم ؟ برای یک ایماندار شفا و فدیه ھرگز متعلق به آینده نیست. اکنون این سھم ما است که آن شفا را دریافت کنیم و ارث خود را از خداوند بپذیریم. تمامی این برکات برای ما در عھد جدید مھیا شده است. عھدی که در آن اراده خداوند توسط مرگ عیسی بر صلیب مھر و موم شده است .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو برای کارت بر صلیب تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که می خواهم کار کامل عیسی 

در جلجتا را بر زندگی خود بپذیرم . 

زیرا عیسیمجروح شد تا من شفا بیایم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »