بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۱۰ تیر

عدالتی که به حساب ما گذاشته شده است خود را در عمل آشکار می کند

نان روزانه 

 

 

۱۰ تیر / ۱ جولای

 

 

 

عدالتی که به حساب ما گذاشته شده است خود را در عمل آشکار می کند

 

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

 

به وجد آئیم و شادی کنیم و او را جلال دھیم . زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را آماده ساخته است . جامه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند . جامه نفیس اعمال پارسایانه مقدسین است . ” 

 

                                                            ( مکاشفه ١٩ : ٧ و ٨ )

 

 

در یونانی دو واژه برای عدالت وجود دارد  :

یکی dikaiosune است و دیگری  dikaioma

dikaiosune عدالتی است به مفھوم انتزاعی آن اما dikaioma عدالتی است که خود را در عمل آشکار می کند و یا عدالت در عمل است . زمانی که به عیسی مسیح ایمان می آوریم عدالت او یعنی dikaiosune او به حساب ما گذاشته می شود. ما از طریق عدالت او عادل شمرده می شویم بر اساس ایمان خود زندگی می کنیم و آن عدالتی که به ما نسبت داده شده را از طریق dikaioma که ھمان عدالتی عملی یا عمل عادلانه ای است که آن را نمایان می سازیم، به حساب ما گذارده می شود. دقت کنید واژه ای که در مکاشفه به کار رفته واژۀ جمع dikaioma یعنی dikaiomata است .” جامۀ کتان نفیس اعمال نیک مقدسان است. ” این جمله ای بسیار دقیق و حساب شده ای است. عروس او خود را آماده ساخته است . او این کار را از طریق اعمال عادلانۀ خود انجام داده است. درھیچ فرھنگی ندیدم که  داماد خود را برای عروس آماده کند بلکه این عروس است که ھمیشه خود را آماده می سازد. این مسئولیت بر دوش وی نھاده شده است. کلام خداوند می گوید که عروس مسیح یعنی کلیسا خود را آماده ساخته  و این کار را از طریق اعمال عادلانۀ خود انجام داده است. عدالت مسیح که به حساب عروس او گذاشته شده در مراسم عروسی خود را آشکار نمی کند بلکه عدالت در اعمال است که خود را آشکار خواھد کرد. اعمالی که ما ایمان داران به خاطر آنکه عدالت مسیح بھ طور رایگان به عنوان ھدیه به ما داده شده است انجام می دھیم.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که خود را فدا کردی. 

اعلام می کنم که بر اساس ایمانم زندگی 

خواهم کرد و عدالتی که به حساب من 

گذاشته شده را آشکار خواهم ساخت و

ایمانم را در عمل نشان خواهم داد و

عدالتم را به کار خواهم گرفت.اعلام می کنم 

که من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »