بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۵ اردیبهشت

خنثی نمودن شرم و خجالت 

نان روزانه 

 

 

۲۵ اردیبهشت / ۱۵ مِی

 

 

 

خنثی نمودن شرم و خجالت

 

 

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

 

این خلاصه ای از دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی است. پیلاتس مسیح را به سربازان تحویل داد تا او را اعدام کنند.

 

سربازانِ پیلاتُس، عیسی را به صحن کاخِ والی بردند و ھمۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند. – پس از آنکه او را استھزا کردند، خرقه از تنش به در آورده، جامۀ خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کِشند. – ھنگامی که او را بر صلیب کشیدند، برای تقسیم جامه ھایش، میان خود قرعه انداختند – و در آنجا به نگھبانی او نشستند

                                     ( ٣۶ ، ٣۵ ، ٣١ – ٢٧ : ٢٧ متی. ” ) 

 

در حقیقت ھنگام مصلوب شدن عیسی در دو صحنه او واقعاً عریان شد. آنھا به مدت سه ساعت نشسته او را نگاه می کردند. در بسیاری از تصاویر مربوط به عیسی مسیح، او را با پوشش لنگ مانندی نشان می دھند در حالی که اصلاً لنگی در کار نبوده و او عریان و بدون پوشش بود. شرم او برای کسانی که از آنجا گذر می کردند واقعاً آشکار شد و او را تمسخر می کردند. رساله عبرانیان بر این واقعیت تاکید دارد.

 

و چشمان خود را بر قھرمان و مظھر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است.” 

 

                                                                               (عبرانیان ١٢: ٢ ) 

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم 

که عیسی به عوض من خجالت کشید. 

او متحمل شرم و  شلاق شد چونکه 

عیسی شرم مرا متحمل شد تا 

بتوانم در جلال او سهیم باشم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »