بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۲ خرداد

حس ارزشمند بودن واقعی 

نان روزانه 

 

 

۲۲ خرداد /۱۲ ژوئن

 

 

حس ارزشمند بودن واقعی

من فرزند خداوند هستم 

 

 

 

افراد بسیاری را خدمت کرده ام که از حقارت و حس کوچک پنداری خود رنج می بردند. این افراد عزت نفس بسیار پائینی داشتند و ھمین امر باعث می شد که مشکلات روحانی و عاطفی بسیاری در زندگی آنھا وجود داشته باشد. اول یوحنا ٣: ١ می گوید :

 

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز ھستیم! از ھمین روست که دنیا ما را نمی شناسد، چرا که او را نشناخت. ” 

 

 

وقتی کاملاً پذیرفتیم که فرزندان خداوند ھستیم، فرزندانی که او قلباً آن ھا را دوست دارد و به آن ھا علاقمند است آنگاه حس خود ارزشمند وبدن ما تقویت می شود. وقتی بدانیم که برای او مھم ھستیم و او مشتاق است با ما رابطه ای شخصی داشته باشد در آن زمان احساس ارزشمند بودن به طور واقعی و شگفت انگیزی در ما افزایش می یابد. یک بار در حال رفتن به جلسه بودم با خواھری برخورد کردم. چون ما در دو جھت مخالف حرکت می کردیم و سرعت ما ھم زیاد بود. پس از آنکه به یکدیگر برخورد کردیم او خود را جمع و جور کرد و گفت : ” آقای پرینس من دعا می کردم که اگر خداوند می خواھد از طریق شما با من سخن گوید ما یکدیگر را ملاقات کنیم .” به او گفتم باشه ما با ھم ملاقات کردیم اما تنھا دو دقیقه وقت دارم چون امروز سرم بسیار شلوغ است. او شروع به باز گو کردن مشکلش نمود و سپس من سخنان او را قطع کرده و گفتم: ” ببخشید من فقط یک دقیقه بیشتر وقت ندارم اما فکر می کنم می دانم مشکل شما چیست. آیا می خواھید در این دعا با من متحد شوید ؟ ” سپس دعا کردیم. این گونه دعا کردم پدر تو را شکر می کنم که تو پدر این خواھر ھستی و او متعلق به تو است و او فرزند توست و از تو تشکرمی کنم که این خواھر را دوست داری و او برای تو مھم است چون او برای تو منحصر به فرد است. در دعا اشاره نمودم که او متعلق به بھترین خانواده بر زمین است. پس از یک ماه نامه ای از آن زن دریافت کردم که نوشته بود.” فقط می خواستم به شما بگویم دقایقی که با ھم دعا کردیم دیدگاه مرا کاملاً نسبت به زندگی تغییر داد و برای اولین بار واقعاً احساس می کنم که ارزشمند ھستم .”

 

خداوند عیسی 

از تو به خاطر اینکه مرا فدیه کردی متشکرم 

و اعلام می کنم که رابطه شخصی من با خداوند است 

که حس خود ارزشمندی به من می دهد و اعلام می کنم 

که فرزند خداوند هستم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »